Kierownik: 

mgr inż. Małgorzata Stachyra
tel. 81 4786 987
tel. kom. 516 203 551
e-mail: mstachyra@iung.pulawy.pl

Zakres działalności:

  1. planowanie, prowadzenie i sprawozdawczość z zakresu statutowej działalności badawczej oraz realizacji programów wieloletnich przez Instytut;
  2. prowadzenie dokumentacji prac badawczych od zgłoszenia tematów do ich odbioru;
  3. prowadzenie sekretariatu Rady Naukowej;
  4. wprowadzanie informacji do bazy Systemu Informacji o Badaniach  Rolniczych  — SIBROL;
  5. wprowadzanie informacji do określonych przepisami modułów w Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym — POL-on;
  6. wprowadzanie informacji o publikacjach pracowników Instytutu do Polskiej Bibliografii Naukowej;
  7. przygotowywanie planu doświadczeń prowadzonych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych (RZD) w ramach działalności statutowej i projektów badawczych.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Bartuzi Katarzyna81 4786 854
Dąbrowska Małgorzata81 4786 988
Stachyra Małgorzata81 4786 987
Wojdat Agnieszka81 4786 989
Skip to content