Kierownik: 

dr hab. Anna Gałązka,  prof. IUNG-PIB
tel. 81 4786 950
tel. kom. 516 203 529
e-mail: agalazka@iung.pulawy.pl

Sekretariat: 

tel. 81 4786 951    fax.  81 4786 965          

Profil badawczy Zakładu:

 1. Ocena zróżnicowania genetycznego oraz identyfikacji mikroorganizmów glebowych (PCR, Real Time PCR, PCR DGGE);
 2. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej gleb związane z praktyki rolniczą i ochroną środowiska, analizy bioinformatyczne — sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby);
 3. Identyfikacja i charakterystyka profilu metabolicznego bakterii i grzybów (Biolog System, Genlll Plates, FFPlates);
 4. Ocena parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki;
 5. Określenie ilości spor grzybów mykoryzowych oraz zawartości glomalin w glebach;
 6. Badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych.

Oferta badań

 1. Ocena aktywności biologicznej gleb na podstawie oznaczeń biomasy, ogólnej liczebności mikroorganizmów oraz aktywności enzymów glebowych. 
 2. Identyfikacja mikroorganizmów w próbkach środowiskowych, z wykorzystaniem systemu Biolog oraz nowoczesnych technik biologii molekularnej. 
 3. Badania i ekspertyzy mikrobiologiczne. 
 4. Analizy bioinformatyczne – sekwencjonowanie amplikonów 16S (bakterie) i ITS (grzyby); kom-pletna analiza od surowego pliku fastq; opracowanie statystyczne, prezentacja graficzna; alfa i beta bioróżnorodność. 
 5. Sprzedaż szczepionki dla roślin bobowatych (NITRAGINA).

Aparatura badawcza

 1. Termocykler Real-Time PCR, AriaMix Agilent Technology. 
 2. Termocykler gradientowy, Biometra. 
 3. System umożliwiający analizę DGGE – Universal Mutation Detection System, Bio-Rad. 
 4. Aparaty do elektroforezy agarozowej, Bio-Rad oraz cyfrowy system do dokumentacji żeli z komputerową stacją roboczą i oprogramowaniem. 
 5. Homogenizator do ekstrakcji DNA FastPrep®-24, MP Biomedicals. 
 6. Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA i RNA NanoDrop Lite, Thermo Scientific. 
 7. System do analizy metabolizmu oraz fenotypowania mikroorganizmów – Biolog OmniLog. 
 8. Czytnik mikropłytek z komputerową stacją roboczą. 
 9. Analizator C i N, Analytic Jena AG. 
 10. Liofilizator FreeZone Triad System. 
 11. Nowoczesny sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem – platforma bioinformatyczna. 
 12. Mikroskop z kamerą. 
 13. Chromatograf gazowy CSI model 200. 
 14. System do przygotowania ultraczystej wody, autoklawy, komory laminarne II klasy, inkubatory, ultrazamrażarka, fitotron.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu
dr inż. Abramczyk Barbara81 4786 960
mgr Ciepiel Jarosław81 4786 959
dr Furtak Karolina81 4786 961
dr hab. Gałązka Anna, prof. IUNG-PIB81 4786 950
mgr Gawryjołek Karolina81 4786 952
Grzęda Emilia81 4786 951
mgr Janczarek Agata81 4786 960
dr Kozieł Monika81 4786 952
Lewtak Krystyna81 4786 954
prof. dr hab. Martyniuk Stefan81 4786 962
dr Marzec-Grządziel Anna81 4786 958
mgr inż. Siebielec Sylwia81 4786 952
mgr Woźniak Małgorzata81 4786 960

Przejdź do strony zakładu

Skip to content