Wystartował projekt BioRural

BioRural to nowy projekt finansowany z Programu Horyzont Europa, łączący elementy, które pozwolą uwolnić potencjał europejskich obszarów wiejskich niezbędny do transformacji w kierunku biogospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt BioRural opracowuje ramy dla transformacji w kierunku zrównoważonej, regeneracyjnej, integracyjnej biogospodarki o obiegu zamkniętym w Europie oraz oferuje wsparcie dla innowatorów we wprowadzaniu biorozwiązań na małą skalę na obszarach wiejskich. Dysponując budżetem w wysokości około 3 milionów euro finansowanym przez Unię Europejską, BioRural ma za zadanie wypełnić lukę między dostępnymi bioinnowacjami a życiem codziennym obywateli Europy. Projekt promuje wymianę wiedzy i bada możliwości biznesowe dla rozwoju obszarów wiejskich. BioRural zebrał 19 partnerów z 14 różnych krajów, gotowych połączyć swoje wysiłki na kolejne 3 lata pracy. Spotkanie inauguracyjne, które odbyło się na początku września w Atenach, zapewniło dobry start projektu, a to był dopiero początek!

Europa obszarów wiejskich pilnie potrzebuje zmiany modelu działania.

Podczas gdy cyfryzacja i inteligentne urządzenia łączą ludzi z całego świata, odległe obszary nadal nie są w stanie wykorzystać nowych technologii i pozostają odizolowane.

W ostatnich dziesięcioleciach coraz więcej ludzi przenosi się do ośrodków miejskich, obecny rozkład demograficzny jest więc dość nierówny; obszary wiejskie zamieszkuje 30% ludności UE, mimo że stanowią one ponad 80% terytorium UE.

Ponadto, gospodarka UE jest w dużej mierze uzależniona od liniowych systemów produkcji oraz nieodnawialnych zasobów i materiałów, mimo licznych prób ograniczenia tej zależności; na przykład, tylko w 2018 r. państwa UE wyprodukowały 61,8 mln ton plastiku.

Wpływ gospodarki liniowej w połączeniu z rozszerzoną urbanizacją przyniósł nowe wyzwania dla ludzi zamieszkujących obszary wiejskie, w tym: większe ryzyko ubóstwa, ograniczony dostęp do podstawowych usług i infrastruktury oraz niższy poziom wykształcenia w porównaniu z innymi obszarami w UE, a także średni PKB na mieszkańca w regionach wiejskich wynoszący zaledwie 75% średniej UE.

Celem BioRural jest sprostanie tym wyzwaniom gospodarczym, demograficznym i klimatycznym poprzez „opracowanie skutecznych ram dla transformacji, promujących integracyjne rozwiązania, które przyniosą korzyści europejskim obszarom wiejskim”, mówi zespół ekspertów stojący za konsorcjum BioRural.

Wywieranie pozytywnego wpływu

Podejmując to śmiałe zobowiązanie faktycznej transformacji w kierunku biogospodarki o obiegu zamkniętym, nowo uruchomiony projekt wspiera innowatorów we wprowadzaniu integracyjnych biorozwiązań na obszarach wiejskich w Europie w celu zwiększania świadomości i wartości na tych obszarach. Ocena aktualnych wyników europejskiej biogospodarki obszarów wiejskich i zrozumienie barier utrudniających wprowadzanie innowacji to tylko punkt wyjścia!

BioRural ma misję zapewnić przestrzeń i wzmocnić współpracę między kluczowymi podmiotami w łańcuchu biogospodarki; od rolników, rybaków, leśników, mieszkańców wsi, innowatorów, po szersze grupy, takie jak sektor prywatny, decydenci, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły, uniwersytety i ośrodki szkoleniowe. Chcemy to wdrożyć w praktyce, poprzez organizowanie warsztatów szkoleniowych i inne zastosowanie innych metod oddziaływania. Każdemu z zaangażowanych w projekt  interesariuszy zapewnimy dostosowane i niezależne wsparcie, począwszy od doradztwa po mentoring. Pozwoli to poszerzyć wiedzę, ale również zaowocuje stworzeniem ścieżek zrównoważonego modelu biznesowego, zdolnych do przyspieszenia rozwoju produktów i usług rynkowych oraz ułatwi penetrację rynku europejskiego przez biorozwiązania.

BioRural

Osiem projektów, które do tej pory zostały z powodzeniem przekształcone z pomysłów w produkty, może przekonać Cię jeszcze lepiej. Mając na uwadze zapewnienie optymalnych warunków bytowych ryb, Pustelnia w Polsce zdobyła Certyfikat w zakresie Dobrostanu Ryb dla zrównoważonej lokalnej akwakultury (Fish Welfare certificate), podczas gdy „Staramaki” w Grecji produkuje słomki z bioproduktu ubocznego pozyskiwanego z lokalnej uprawy pszenicy uprawę, a także bionawozy z fusów po kawie pochodzących z lokalnych kawiarni, oferując w ten sposób alternatywę dla producentów i jednocześnie przeciwdziałając wysokiemu bezrobociu na obszarach wiejskich. To tylko kilka niesamowitych historii sukcesu zidentyfikowanych i uwzględnionych w projekcie, a wiele innych powstanie w przyszłości!

Do końca trwania projektu, BioRural zamierza zrealizować swoje motto i połączyć niezbędne elementy, by uwolnić potencjał europejskich obszarów wiejskich i umożliwić transformację w kierunku biogospodarki o obiegu zamkniętym, tworząc w UE sieć, która będzie w stanie przetrwać w czasie. Koordynowany przez zespół ekspertów z Centrum Badań i Technologii Hellas (CERTH), BioRural stworzy przestrzeń do współpracy dla interesariuszy, od rybaków, po samorządy lokalne, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Koordynator projektu, dr Thanos Balafoutis, mówi:Naszą misją jest pomóc ludziom myśleć lokalnie i działać globalnie, poprzez stosowanie biorozwiązań, które będą miały pozytywny i trwały wpływ na planetę. Oprócz ochrony środowiska, skupiamy się przede wszystkim na ludziach; nie możemy się doczekać, aby tchnąć nowe życie w odległe obszary wiejskie, pomagając ludziom zjednoczyć się w tym celu i zabierając was ze sobą w tę podróż!”

BioRural w skrócie:

Temat zaproszenia w ramach programu Horyzont Europa: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-08: Mainstreaming inclusive small-scale bio-based solutions in European rural areas

Całkowity budżet: ok. 3.00 mln euro

Czas trwania projektu: 3 lata, 01/09/2022-31/08/2025

Konsorcjum: 19 partnerów z 14 krajów europejskich


Strona internetowa projektu:
www.biorural.eu

KoordynacjaDr Thanos  Balafoutis
Institute for Bioeconomy & Agritechnology (iBO)
Centre for Research & Technology Hellas (CERTH)
Tel.: +30 +302311257651
a.balafoutis@certh.gr
Koordynacja w PolsceDr hab. Magdalena Borzęcka
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
Tel: 00 48 814786761
mborzecka@iung.pulawy.pl
Oświadczenie

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednakże wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych. Ani Unia Europejska, ani Agencja nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content