Perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach w latach 2021–2030

Pobierz plik – 3 MB


Strategia rozwoju Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego

Strategia w języku polskim

Pobierz plik – 5,37 MB


Development strategy of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy until 2030

Download – 5,16 MB

Plan Równości Płci
wersja polska –>link

Gender Equality Plan (GEP)
(English) –>link