Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 

Dr hab. Mariusz Matyka (Uchwała nr 54/2018


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 18 września 2019 r. poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 

Dr hab. Jolanta Korzeniowska (Uchwała nr 78/2019


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 

Dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak (Uchwała nr 111/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 

Dr hab. Mariola Staniak (Uchwała nr 110/2019)


Rada Naukowa IUNG-PIB na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 

Dr hab. Anna Podleśna (Uchwała nr 109/2019)


Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content