Rada Naukowa IUNG PIB - postępowanie awansowe Drukuj

 Powrót

 P o s t ę p o w a n i e      a w a n s o w e
 Postępowania o nadanie tytułu profesora
 dr hab. Jolanta Korzeniowska

dr hab. Mariusz Matyka

 Postępowanie habilitacyjne:

  Zofia Kołoszko-Chomentowska

  Jerzy Kopiński

 Alina Syp


Anna Kocira
 Postępowanie doktorskie:
 

  Aleksandr Mickiewicz

  Olga Kalitowska

  Małgorzata Holka

  Bogusław Włodarczyk

  Adam Kleofas Berbeć

  Damian Wach

 

 

  Marcin Dobosz

  Bartosz Narolski

 Marta Wyzińska

Tomasz Miturski

Magdalena Dziągwa-Becker

Marek Jakubowski

Aleksandra Ukalska-Jaruga

 

 

................................
Dodany    29.12.2016

Zmieniony 14.10.2019
Liczba odwiedzin :10048