Aktualności

Rada Naukowa 2021 - 2025 inauguracja

Inauguracyjne CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

17 listopada 2021 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, będące jednocześnie inauguracyjnym posiedzeniem Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor  IUNG-PIB, wręczając wraz z Panią Magdaleną Maciejewską – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW  akty powołania oraz wyboru na członków Rady Naukowej IUNG-PIB. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu.

Read More »
morze

Spotkanie grupy roboczej HELCOM AGRI

Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedstawiciel również uczestniczył w spotkaniu.

Read More »
Film TVP Co z tą wodą - zrzut

System Monitoringu Suszy Rolniczej w filmie TVP1

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego m.in. zmian klimatu, wyemitowanego 16 listopada 2021 r. na antenie TVP1 -„Co z tą wodą?”. Materiał jest obecnie dostępny na platformie TVP VOD.

W filmie wystąpili pracownicy naukowi i techniczni IUNG-PIB m.in. obsługujący stację meteorologiczną, doświadczenia w hali wegetacyjnej oraz oprogramowanie niezbędne w realizacji zadań Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Read More »

NON OMNIS MORIAR

Przywołujemy pamięć wszystkich Osób nam bliskich, także Koleżanek  Kolegów oraz Współpracowników. A więc tych wszystkich, którzy jeszcze niedawno byli wśród nas, wspierali nas swoim  doświadczenie zawodowym i życiowym oraz  zwykłą ludzką  życzliwością.  Zachowajmy Ich w życzliwej pamięci!

Read More »