studia gleboznawstwo
Zajęcia terenowe studia podyplomowe gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb