Konkurs na funkcję  dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko

Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza konkurs na funkcję dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko

O powołanie na funkcję dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. ukończone studia wyższe rolnicze, zootechniczne, ekonomiczne, zarządzanie,
 2. praktyka w prowadzeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej
 3. znajomość specyfiki pracy RZD, w tym prowadzenie doświadczeń polowych,
 4. znajomość zasad administrowania nieruchomościami i urządzeniami RZD,
 5. znajomość zasad prowadzenie ewidencji majątku trwałego i nietrwałego,
 6. znajomość zasad zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji obiektów,
 7. umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów użytkowych (Office),
 8. zdolność organizacji pracy zespołu,
 9. dyspozycyjność

Zainteresowani składają następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys z opisem pracy zawodowej,
 • dokumentację posiadanego wykształcenia  oraz stażu pracy,
 • oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • informację o własnych osiągnięciach zawodowych,
 • koncepcję organizacji i programu Zakładu na okres 4 lat,
 1. Kandydatów z IUNG-PIB  nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w punktach a, b, c, d.
 2. Kandydatom przystępującym do konkursu Dyrekcja Instytutu udostępni materiały informacyjne o stanie Zakładu.
 3. Komisja konkursowa w ciągu tygodnia od  zakończenia przyjmowania ofert decyduje
   o dopuszczeniu do konkursu na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 4. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trybie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydaci prezentują swoje kwalifikacje oraz koncepcje działania i rozwoju zakładu.
 5. Dyrektora RZD powołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej na okres 4 lat.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą z dopiskiem „kadry – aplikacja na stanowisko” na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8) lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl  w terminie do dnia 2 kwietnia 2024r.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content