Konkurs na funkcję  dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko

Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza konkurs na funkcję dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Baborówko

O powołanie na funkcję dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. ukończone studia wyższe rolnicze, zootechniczne, ekonomiczne, zarządzanie,
 2. praktyka w prowadzeniu produkcji roślinnej i zwierzęcej
 3. znajomość specyfiki pracy RZD, w tym prowadzenie doświadczeń polowych,
 4. znajomość zasad administrowania nieruchomościami i urządzeniami RZD,
 5. znajomość zasad prowadzenie ewidencji majątku trwałego i nietrwałego,
 6. znajomość zasad zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji obiektów,
 7. umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów użytkowych (Office),
 8. zdolność organizacji pracy zespołu,
 9. dyspozycyjność

Zainteresowani składają następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys z opisem pracy zawodowej,
 • dokumentację posiadanego wykształcenia  oraz stażu pracy,
 • oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • informację o własnych osiągnięciach zawodowych,
 • koncepcję organizacji i programu Zakładu na okres 4 lat,
 1. Kandydatów z IUNG-PIB  nie obowiązuje składanie dokumentów wymienionych w punktach a, b, c, d.
 2. Kandydatom przystępującym do konkursu Dyrekcja Instytutu udostępni materiały informacyjne o stanie Zakładu.
 3. Komisja konkursowa w ciągu tygodnia od  zakończenia przyjmowania ofert decyduje
   o dopuszczeniu do konkursu na podstawie dokumentów przedstawionych przez kandydatów.
 4. Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w trybie posiedzenia komisji konkursowej z udziałem kandydatów. Na posiedzeniu tym kandydaci prezentują swoje kwalifikacje oraz koncepcje działania i rozwoju zakładu.
 5. Dyrektora RZD powołuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej na okres 4 lat.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą z dopiskiem „kadry – aplikacja na stanowisko” na adres Instytutu (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8) lub złożyć osobiście w kadrach Instytutu od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500. bądź elektronicznie na adres mailowy: kadry@iung.pulawy.pl  w terminie do dnia 2 kwietnia 2024r.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content