Współpraca dla Rozwoju Rolnictwa: Monitoring Gleb w Polsce

Warszawa, 28 marca 2024 r.


Szanowni Państwo,
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegające jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR), przy merytorycznym udziale Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzą szeroki monitoring gleb, który wykorzystywany jest do monitorowania i ewaluacji Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR) w celu oceny oddziaływania, efektywności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W bieżącym roku monitoring obejmuje pobranie ponad 17 tys. próbek glebowych, które zostaną poddane analizom laboratoryjnym, w tym m.in. odczynu gleby, zawartości próchnicy, gęstości objętościowej. Uprzejmie informuje, że wynik odczynu gleby (pH-KCl) może być nieodpłatnie udostępniony właścicielowi gruntu.

Próbki będą pobierane przez pracowników terenowych OSChR na terenie całego kraju, tylko z warstwy próchnicznej 0‒20 cm. Prace będą prowadzone na polach uprawnych i trwałych użytkach zielonych oraz w sadach, przy zachowaniu zasad warunkujących zachowanie upraw bez powodowania szkód dla ich właścicieli.

Wyznaczenie punktów do badań odbyło się w oparciu o współrzędne geograficzne, a instytucje realizujące te badania: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza i Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze nie posiadają dostępu do danych o właścicielach działek.


W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie pracownikom Okręgowych Stacji Chemiczno‒Rolniczych pobrania próbek do badań na terenie Państwa działek ewidencyjnych. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. 2023 poz. 412) beneficjenci są zobowiązani do przekazywania informacji potrzebnych do monitorowania Planu.


Przedmiotowe badania będą służyły jedynie do celów naukowych i nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami w ramach wsparcia WPR. Badania te są całkowicie anonimowe i bezpłatne.


W razie wątpliwości lub pytań mogą się Państwo kontaktować z przedstawicielami
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach pod następującymi numerami:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Tel. 22 623 11 32
 2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
  Tel. 81 4786 918
  Tel. 81 4786 780

  Z wyrazami szacunku
  Joanna Czapla
  dyrektor
  Departamentu Płatności
  Bezpośrednich
  /podpisano elektronicznie/

Oryginalna wiadomość:

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content