Bronowanie ozimin na polach ekologicznych

Informacja o stanie upraw z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB za marzec 2024

RZD Baborówko.  Marzec to kontynuacja rekordowo ciepłej pogody, gdzie średnia dobowa temperatura osiągnęła najwyższy poziom w historii pomiarów – 7,5°C. Nadal jednak trudności w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych na polach sprawiało nadmierne uwilgotnienie gleby będące następstwem obfitych opadów pod koniec 2023 i na początku 2024 roku. Była to sytuacja niespotykana na tym obszarze od wielu lat. W trzeciej dekadzie marca został zasiany jęczmień jary na powierzchni 16 ha, a ponadto wykonano poprawkowe zabiegi herbicydowe w rzepaku ozimym. Pomimo trudności związanych z wysokim poziomem wilgotności gleby, rozpoczęto również pracę związane z przygotowaniem pól pod kukurydzę. W ostatnim tygodniu marca wykonano pierwsze w tym roku pomiary wilgotności gleby w ramach „Monitoringu suszy”.

RZD Błonie-Topola. Marzec zapisał się jako okres chłodny i wilgotny, co spowodowało opóźnienia w wiosennych wysiewach nawozów azotowych w zbożach ozimych. Jednakże, koniec miesiąca to już typowo wiosenna i ciepła aura. Wschody pszenicy jarej, która została zasiana 21 marca na obszarze 10 ha rozpoczęły się 31 marca. Na pszenicy ozimej nie obserwowano zbyt dużo objawów porażenia chorobami grzybowymi. Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły przeprowadzenie wiosennych prac uprawowych oraz wysiew buraka cukrowego w dniach 27-29 marca. Panująca ciepła aura oraz duża ilość wilgoci w glebie powinny znacząco przyspieszyć jego wschody.

RZD Borusowa. Na początku marca odnotowano kilka wyjątkowo pogodnych i ciepłych dni, które pozwoliły na zastosowanie nawozów azotowych w pszenicy ozimej. Następne kilkanaście dni przyniosło przelotne i niejednokrotnie obfite opady deszczu, jednak rozwój rzepaku i pszenicy nadal był dobry. Pod koniec miesiąca nastąpiła znaczna poprawa pogody, wzrosła temperatura, a opady ustąpiły. Wówczas przystąpiono do uprawy gleby i zasiano buraki cukrowe na powierzchni 24 ha. Bezpośrednio po zasianiu przeprowadzono oprysk przeciw chwastom herbicydem Goltix. Anomalie pogodowe, które ostatnio nawiedzają okolicę Borusowej, przynoszą znaczne szkody. Porywisty wiatr uszkodził drzewo, a spadający konar zniszczył wiatę, w której przechowywane są maszyny i narzędzia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy z tego powodu już dwukrotnie prowadzono remont wiaty narzędziowej. Pomimo tego, że jesienią była odremontowana i przywrócona do dobrego stanu, to aktualnie prace naprawcze są dalej w toku.

RZD Grabów. W połowie marca rozpoczęto prace polowe obejmujące wywożenia obornika na pola przeznaczone pod kukurydzę. Aplikację pierwszej dawki azotu na oziminy rozpoczęto w trzeciej dekadzie miesiąca. Niestety na znacznej części pól nie było możliwe wjechanie ciągnikiem z opryskiwaczem i zastosowanie RSM-S 28 z powodu zbyt wysokiej wilgotności gleby. Tam, gdzie było to możliwe, pod koniec miesiąca przeprowadzono pierwszy zabieg uprawowy na polach zaoranych jesienią – bronowanie broną ciężką, aby przerwać parowanie wody i lepiej zatrzymać ją w glebie. Dodatkowo wykonano zabieg pielęgnacyjny włókowania łąk w celu usunięcia i rozrzucenia kretowisk oraz bronowanie zasiewów broną chwastownik na polach ekologicznych, aby ograniczyć rozwój chwastów. Na większości doświadczeń z roślinami zbożowymi i rzepakiem wysiana została pierwsza dawka azotu najczęściej w formie saletry amonowej lub mocznika. W niektórych doświadczeniach na oziminach po ruszeniu wegetacji wykonano oprysk badanymi preparatami i stymulatorami wzrostu.

RZD Kępa Puławy. W marcu zostały wykonane drugie dawki nawożenia azotowego na zboża ozime oraz rzepak. Dodatkowo wykonano zabiegi fungicydowe T1 na zbożach ozimych i rzepakach wraz z regulacją wzrostu roślin. Rozpoczęto także uprawę pól pod rośliny jare. W chmielniku przeprowadzono prace remontowe, przygotowujące teren na zbliżający się sezon oraz uprawiono międzyrzędzia. W międzyczasie posadzono sadzonki drzewek jodły i świerków oraz wysiano nasiona tytoniu. Pod koniec marca rozpoczęto intensywne przygotowania pól pod wysiew buraka cukrowego, którego uprawa zaplanowana jest na powierzchni 75 ha. W tym roku do siewu zostaną wykorzystane aż 3 roboty Robotti. Z okazji Świąt Wielkanocnych poświęcono również bardzo dużo uwagi obsłudze naszego sklepu firmowego. Cieszymy się, że zainteresowanie naszymi produktami nie maleje, a liczba klientów stale rośnie.

RZD Werbkowice. W miesiącu marcu w RZD Werbkowice prowadzono siew pszenicy jarej, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych. Ze względu na nie opóźniono siew mieszanki zbożowo-strączkowej. Na powierzchni 8,5 ha zasiano owies. Wykonano również uprawy przedsiewne na polach przeznaczonych pod zasiew buraków cukrowych. Dokonano zakupu nasion buraków cukrowych, kukurydzy, słonecznika oraz wyki. Dodatkowo przeprowadzono naprawę ogrodzeń kwater użytków zielonych przeznaczonych do wypasu.

RZD Wielichowo. Po rozpoczęciu wegetacji zbóż wysiano saletrę amonową oraz zastosowano pogłównie nawóz Korn-Kali. Częste opady atmosferyczne utrudniały prowadzenie prac polowych. Po usunięciu resztek międzyplonów ozimych przystąpiono do orki pod uprawę buraków cukrowych. Następnie wykonano orkę i przygotowanie gleby pod wysiew owsa na powierzchni 16 ha. Na polu przeznaczonym pod buraki cukrowe zastosowano RSM jednocześnie prowadząc bronowanie w celu równomiernego wymieszania go z glebą.

RZD Wierzbno. Dzięki korzystnym warunkom wilgotnościowym oraz sprzyjającej temperaturze stan zbóż ozimych oraz wschody owsa były dobre lub bardzo dobre. W marcu oziminy zostały dwukrotnie zasilone azotem, planowane jest także wykonanie oprysku antywylegaczem, połączone z dokarmianiem dolistnym.

RZD Żelisławki. Wykorzystując dni z przymrozkami na początku marca, wszystkie uprawy zostały zasilone nawozami azotowymi i magnezowo-siarkowymi. W trzeciej dekadzie marca wykonano drugie i ostatnie nawożenie azotowe rzepaku. Warunki wilgotnościowe gleby uniemożliwiły przeprowadzenie wczesnych zasiewów owsa i pszenicy jarej, dlatego wiew zbóż jarych przebiegał etapowo. Pod koniec miesiąca przystąpiono do wysiewu nawozów pod buraki cukrowe, których siew zaplanowano na pierwszą dekadę kwietnia. Stan zbóż ozimych i rzepaku po okresie zimowym oceniono jako dobry.

RZD „JASTKÓW” Spółka z.o.o.  W pierwszych dniach marca wykonano wysiew pierwszej dawki saletry amonowej pod zboża. Kontynuowano również remonty i stabilizację konstrukcji na plantacjach chmielu. Wykonywano pierwsze wiosenne prace agrotechniczne w chmielnikach, takie jak kultywatorowanie międzyrzędzi, odorywanie rzędów oraz ogławianie karp. W marcu rozpoczęto również prace związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach działania „Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu”, na które Spółka uzyskała finansowanie z ARiMR. Od 20 marca pracownicy rozpoczęli rozbiórkę pierwszej z trzech plantacji chmielu objętych projektem.

Materiał przygotowany przez Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content