Laboratorium badawcze, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

Kierownik 

mgr Anna Rybicka
tel: 814 786 860
tel. kom: 516 203 555
e-mail: glach@iung.pulawy.pl,
arybicka@iung.pulawy.pl

Sekretariat:

Tel: 814 786 850; 814 786 851; Fax: 814 786 853

Adres jednostki: 

ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy

Zakres działalności:

 1. prowadzenie badań  chemicznych  i  fizycznych  w  zakresie:  produktów  rolnych, materiałów roślinnych, nawozów, środków wspomagających uprawę roślin, środków wapnujących, gleb, odpadów, osadów  ściekowych,  wód  i  ścieków,  żywności,  pasz, tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
 2. prowadzenie badań mikrobiologicznych i parazytologicznych: gleb, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, odpadów i osadów ściekowych;

Zakres akredytowanych badań

 1. badania chemiczne produktów rolnych, nawozów, gleby, odpadów, osadów ściekowych,
 2. badania właściwości fizycznych produktów rolnych, nawozów, gleby, odpadów, osadów ściekowych,
 3. badania biologiczne i biochemiczne nawozów, odpadów, osadów ściekowych,
 4. badania mikrobiologiczne nawozów, odpadów, osadów ściekowych.

Aparatura badawcza

 1. Systemy chromatograficzne: GC/MS Agilent 7890A and Agilent 5975C, HPLC 1200 Agilent,
 2. Cytometry przepływowe: Cube 8 Sysmex, Beckmann Coulter Cell Lab Quanta,
 3. Mikroskopy: Nikon Eclipse 80i z modułem do fluorescencji, stereoskopowy Nikon C-DSD230,
 4. Termocyklery: Rotor-Gene 6500 5-plex HRM Corbett Research, T Personal Biometra, C1000 i S1000 Bio-Rad, Veriti Thermal Cycler Life Technologies,
 5. Sekwenatory: MiSeq Illumina, 3500 Genetic Analyzer Life Technologies,
 6. Robot pipetujący Microlab Starlet Hamilton,
 7. Spektrofotometry UV/Vis: NanoDrop 2000, NanoQuant Tecan,
 8. Liofilizator Alpha 1-4 LD plus Christ,
 9. Ultrazamrażarka U 725 Innova New Brunswick Scientific.

Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu
mgr Abramek-Pajurek Magdalena81 4786 851
mgr Badziak Radosław81 4786 871, 872
mgr Bany Izabela81 4786 871, 872
mgr Barański Radosław81 4786 868
mgr inż. Borowska Maja81 4786 867
mgr inż. Chęć Barbara81 4786 866
mgr Fiuk Małgorzata81 4786 850
mgr Hamera Monika81 4786 866
mgr Korniowska Joanna81 4786 870
mgr Kruk Małgorzata81 4786 866
mgr Krzak Martyna81 4786 866
mgr inż. Łepecka Maria81 4786 866
inż. Łyszcz Aleksandra81 4786 858
mgr Ogórkiewicz Monika81 4786 863
mgr Piaseczna Anna81 4786 851
lic. Pytlak Łukasz81 4786 862
mgr Rybicka Anna81 4786 860
tech. Sajnaj Waldemar81 4786 862
mgr Sieńko Monika81 4786 858
mgr Szudaj Weronika81 4786 866
mgr Szymanek Paulina81 4786 866
mgr Wojtalik Maria81 4786 866
mgr Wyrembska Kamila81 4786 850

     

Nazwa pracowniTelefon
Pracownia analizy przepływowej81 4786 853
Pracownia chromatografii         81 4786 854
Pracownia ekstrakcji azotu mineralnego    81 4786 855
Magazyn odczynników                       81 4786 856
Pracownia aparaturowa AAS         81 4786 857
Pracownia aparaturowa AAS        81 4786 858
Pokój wagowy                                   81 4786 859
Pracownia aparaturowa                    81 4786 862
Pracownia aparaturowa                    81 4786 863
Thermo Room                                  81 4786 864
Pokój wagowy                                  81 4786 865
Pomieszczenie przygotowania próbek roślinnych  81 4786 869
Pracownia parazytologii       81 4786 872
Pracownia ekstrakcji gleb       81 4786 873
Pomieszczenie rejestracji próbek      81 4786 874
Pracownia analityczna                    81 4786 875
Magazyn próbek 81 4786 876

Dokumenty do pobrania:

GLACH należy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Przejdź do strony POLLAB