Aktualności

Nagrody MRiRW za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

Z radością informujemy, że do naszego Instytutu wpłynęły 2 decyzje Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie.
2 nagrody za tematy opracowań wdrożonych do praktyki rolniczej:
„Opracowanie i wdrożenie nowego systemu mikroelementowego doradztwa nawozowego w Polsce” oraz „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”.

Read More »

5 grudnia Światowy Dzień Gleby pn.”Zatrzymać zasolenie gleb, zwiększyć produkcyjność gleb”

W dniu wczorajszym obchodzony był Światowy Dzień Gleby. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które ma przybliżyć światowej społeczności rolę gleb. Gleby pełnią wiele funkcji i świadczą usługi ekosystemowe dla ludzi zapewniając im materiały i surowce do dostatniego życia oraz warunkują wolność działania. Znaczenie gleb zostało docenione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która w opublikowanych Celach Zrównoważonego Rozwoju zawarła odniesienie do potrzeby ochrony światowych zasobów glebowych.
Światowy Dzień Gleby jest też okazją do przekazania radosnej informacji, która ma związek z działalnością naukową śp. pani prof. dr hab. Aliny Kabaty-Pendias. W bieżącym roku Europejska Unia Nauk o Ziemi (European Geosciences Union) zatwierdziła medal, któremu patronuje Pani Profesor

Read More »

Prawo ochronne dla logotypu IUNG

Z radością informujemy, że nasz Instytut otrzymał zatwierdzenie znaku towarowego – logotypu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Decyzja Urzędu Patentowego w tej sprawia została wydana 20 sierpnia 2021 z numerem prawa ochronnego: R.344832. O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP 33/2021.

Read More »