Aktualności

Wizyta studyjna uczniów i nauczycieli ZSCKR w Żarnowcu

W dniu 19 października 2022 r. 24-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze szkoły rolniczej – ZSCKR w Żarnowcu (województwo śląskie) odbyła wizytę studyjną w Puławach. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą od 2017 r. jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła od kilku lat współpracuje z IUNG-PIB w ramach umowy dwustronnej. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią i aktualną działalnością Instytutu.

Read More »

Wystartował projekt BioRural

BioRural to nowy projekt finansowany z Programu Horyzont Europa, łączący elementy, które pozwolą uwolnić potencjał europejskich obszarów wiejskich niezbędny do transformacji w kierunku biogospodarki o obiegu

Read More »

CCLXXVIII posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

W dniu 5 października 2022 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się CCLXXVIII posiedzenie Rady Naukowej. Podczas obrad mgr Ninie Dobrzyńskiej, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW został wręczony akt powołania do Rady Naukowej Instytutu. Następnie dr Monika Kozieł otrzymała dyplom doktora nauk rolniczych.

Read More »