Europejskie Forum Rolnicze (19–20 marca 2024 r.)

W dniach 19–20 marca 2024 roku w Jasionce k. Rzeszowa IUNG-PIB uczestniczył w kolejnej edycji Europejskiego Forum Rolniczego.

Zarówno podczas paneli dyskusyjnych, debat, jak również w części wystawienniczej  uczestnicy Forum dyskutowali o sprawach istotnych dla sektora rolno-spożywczego w obliczu ciągle zmieniającej się gospodarki i sytuacji geopolitycznej. Mieli również okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami służącymi  rolnictwu, wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym, jak też podnoszeniu jakości produkcji rolnej. W Forum uczestniczyli przedstawiciele polityki, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych i branżowych z całej Europy, rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych.

W drugim dniu spotkania w panelu „Kierunki rozwoju zrównoważonego rolnictwa” uczestniczyła dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB, kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB. W dyskusji moderowanej przez dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności Małgorzatę Bojańczyk uczestniczyli również prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra Adam Baucza, Anna Danylczenko z Fundacji Grunt od Nowa i Eryk Frontczak z Head of Carbon Farming, Heavy Finance. W panelu zostały poruszone zagadnienia związane z metodami rolnictwa zgodnego i przyjaznego środowisku, rozwojem rolnictwa węglowego i regeneratywnego, opłacalnością rolnictwa zrównoważonego oraz możliwością wsparcia zielonej produkcji żywności.

Na stoisku IUNG-PIB odwiedzający mieli okazję nie tylko zapoznać się z ofertą usługową oraz projektami realizowanymi w Instytucie, m.in.: BIOBIAŁKO, BioRural, EJP SOIL, NBSOIL, PREPSOIL, INNO-MIK, NATIOONS oraz innymi aktywnościami, w które zaangażowani są pracownicy Instytutu, ale również wziąć udział w dyskusji na tematy związane z branżą rolniczą .

Szczegółowy program wydarzenia oraz nagrania z poszczególnych sesji i debat znajdują się na stronie organizatora: https://forum-jasionka.pl/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content