Wykaz zadań finansowanych w roku 2024 w ramach dotacji z budżetu państwa

Lista zadań realizowanych przez IUNG-PIB w ramach dotacji celowej MRiRW

WordPress Table Plugin

Publikacje przygotowane w ramach DC 2024

WordPress Table Plugin

Aktualności dotyczące zadań dotacji celowej

Aktualizacja „Zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania”

Departament Hodowli i Ochrony Roślin (DHR) MRiRW informuje, że zgodnie z art. 103 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne1, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa opracowuje „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania (ZZDPR)”

Read More »

Dzień Otwartych Drzwi LODR w Końskowoli

Pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB udostępnili publikacje upowszechnieniowe z zakresu zasad racjonalnego nawożenia i wapnowania gleb, a także technologii uprawy roślin. Udzielali również informacji o szkoleniach i innych formach zdobywania wiedzy z zakresu rolnictwa, w tym w ramach dotacji celowej MRiRW na 2024 i projektów realizowanych przez IUNG-PIB. W wydarzeniu uczestniczył szef resortu MRiRW dr Czesław Siekierski.

Read More »

V Krajowe Dni Pola w Boguchwale

„Nowoczesne rolnictwo” to hasło przewodnie V Krajowych Dni Pola w Boguchwale, które odbyły się, w dniach 14-16 czerwca 2024 roku. Jest to największa impreza rolnicza tego typu w Polsce.

Read More »

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content