V Krajowe Dni Pola w Boguchwale

Pod hasłem „Nowoczesne rolnictwo”, w dniach 14-16 czerwca 2024 roku odbyła się największa impreza rolnicza w Polsce, czyli V Krajowe Dni Pola w Boguchwale. Organizatorem wydarzenia był Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR). Patronat honorowy objął szef resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Czesław Siekierski. PODR podzielił to 3-dniowe „święto rolnika” na wiele stref tematycznych, takich jak: Innowacji, Rozwoju Obszarów Wiejskich, XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Odnawialnych Źródeł Energii, Ogrodnictwa, Pszczelarstwa, Nauki i Doradztwa, Miasteczko Bazarkowe, Maszyn Rolniczych, Myślistwa i Łowiectwa, Poznaj Podkarpackie czy Gospodarstw Ekologicznych.

Stoisko Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB zlokalizowane było w Strefie Nauki i Doradztwa, w podstrefie „GLEBA”. Nasz zespół pracowników w składzie dr Karolina Furtak (Zakład Mikrobiologii Rolniczej), mgr Agnieszka Bartuzi (Dział Administracyjno-Gospodarczy), dr Monika Kowalik i dr Arkadiusz Tujaka (Dział Upowszechniania i Wydawnictw) reprezentował IUNG-PIB, prezentując bogaty dorobek Instytutu, udzielając informacji dotyczących kierunków badań oraz aktualnych projektów realizowanych w naszej placówce naukowej. Dr Karolina Furtak przygotowała i prowadziła w trakcie KDP pokaz pomiaru polowej pojemności wodnej, który jest przykładem prostych analiz właściwości gleb związanych z jej składem granulometrycznym i przepuszczalnością wody, np. opadowej.

W pierwszym dniu Krajowych Dni Pola stoisko Instytutu, na podstrefie GLEBA oraz podstrefę ROLNICTWO EKOLOGICZNE wsparł Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG. IUNG-PIB od wielu lat współpracuje z siecią szkół rolniczych będących pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczniowie szkół rolniczych z całej Polski, oprócz udziału w szeregu wystaw, prelekcjach czy warsztatach na Polu Doświadczalnym, mogli uczestniczyć w konkursie dotyczącym znajomości wiedzy o glebie zorganizowanym na stoisku IUNG-u.

Przez 3 dni stoisko IUNG-PIB było miejscem, gdzie prezentowane były publikacje, materiały upowszechnieniowe oraz aktualnie realizowane projekty dotyczące gleb, racjonalnego nawożenia oraz rolnictwa ekologicznego. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się informacje dotyczące możliwości skorzystania z wiedzy, jaka została udostępniona w ramach projektów europejskich, m.in. dotyczących zdrowia gleb i Europejskiej Misji Glebowej: EJP SOIL, PREPSOIL, NATI00NS, NBSOIL oraz innych tj. projekt NCBiR OSMO-PROTECT w ramach konkursu LIDER.

Powyższe aktywności Instytutu ściśle wpisują się w jego misję, w tym w kontekście działalności związanej ze współpracą w ramach Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (ang. Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)). Część działań związanych ze współpracą z poszczególnymi „aktorami” systemu jest ściśle powiązana z realizowaną przez Instytut dotacją celową na realizację zadań MRiRW w 2024 r. 

Tysiące odwiedzających gości mogło zasięgnąć informacji u pracowników nauki, doradców rolniczych, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i podległych mu instytucji rolniczych, jak również uczestniczyć w ciekawym panelu dyskusyjnym „Nowoczesne Rolnictwo oczami Młodego Rolnika” czy np. w pokazie praktycznego wykorzystania ziół.  

/AT,MK/

Podziękowania dla pracowników IUNG-PIB za przygotowanie
Strefy Nauki i Doradztwa na V KDP

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content