Warsztaty dla doradców rolniczych – Ocena zdrowia i metody remediacji gleb

18 czerwca 2024 roku w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Kępa” w Puławach odbyły się warsztaty dla doradców rolniczych z ośrodków doradztwa rolniczego, zorganizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).

Warsztaty rozpoczęła dr Monika Kowalik z Działu Upowszechniania i Wydawnictw, która powitała uczestników oraz przedstawiła cel zadania 7.0 DC, którym jest wzmocnienie współpracy pomiędzy IUNG-PIB a jednostkami doradztwa rolniczego, a w szczególności zintensyfikowanie procesu transferu wiedzy oraz dobrych praktyk z obszaru nauki do praktyki rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Następnie dr hab. Agnieszka Klimkowicz-Pawlas z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów przedstawiła metody remediacji gleb, zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości produkowanej żywności oraz uwarunkowania prawne.

Dr inż. Jacek Niedźwiecki z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów wprowadził uczestników do części praktycznej m.in. informacjami dotyczącymi roli gleby w produkcji rolniczej oraz przybliżył praktyki wzmacniające zachowywanie gleb „w dobrym zdrowiu”.

Po części teoretycznej uczestnicy przeszli na teren odkrywki glebowej, gdzie dr Jacek Niedźwiecki prowadził część praktyczną dotyczącą diagnostyki zdrowia gleb. Glebą ćwiczebną była mada z Doliny Środkowej Wisły. W trakcie ćwiczeń była możliwość zapoznania się z prostymi metodami i narzędziami do oceny stanu gleby, w tym m.in poprzez: próbę palcową, wykorzystanie płytki do pomiaru pH, wizualną ocenę struktury gleby oraz wykorzystanie urządzeń takich jak laska glebowa czy penetrometr.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele 4 ośrodków doradztwa rolniczego z:

  • Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
  • Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
  • Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
  • Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Uczestnicy wyrazili zadowolenie z możliwości zdobycia wiedzy praktycznej oraz potrzebę realizacji takiego wydarzenia w kolejnych latach np. w gospodarstwie w Osinach należącym również do RZD IUNG-PIB „Kępa”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie.

Warsztaty były finansowane ze środków MRiRW w ramach zadania 7.0 dotacji celowej na 2024 rok: „Prowadzenie działalności upowszechnieniowej prowadzenie współpracy i wymiany wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS”.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content