Informacja o zadaniach prowadzonych w IUNG – PIB
na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2024

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DEJ.re.765.1.2024 z dnia 02.04.2024 r.) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
w roku 2024 będzie realizował zadanie badawcze finansowane ze środków budżetu państwa na badania na rzecz rolnictwa ekologicznego:


 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie podnoszenia efektywności i wydajności w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań zastępujących praktyki i środki produkcji niedozwolone w produkcji ekologicznej. Opracowanie narzędzia wsparcia decyzji dla ekologicznej uprawy zbóż (e-usługi dla rolnictwa ekologicznego).

Wartość dofinansowania: 178 500 zł

Kierownik: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Cele wspieranego projektu:

 • opracowanie programu komputerowego do wsparcia decyzji w zakresie ekologicznej produkcji zbóż
 • program będzie dostępny on-line dla praktyki rolniczej


Data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów: 15.11.2024r.


Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów:

https://www.iung.pl/badania-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego-z-dotacji-mrirw/


Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.


Rezultaty projektów:


Informacja o zadaniach prowadzonych w IUNG – PIB
na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2023

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DEJ.re.027.7.2023 z dnia 07.04.2023r.) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w roku 2023 będzie realizował 2 zadania badawcze finansowane ze środków budżetu państwa na badania na rzecz rolnictwa ekologicznego:


 1. Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy. (Ocena wykorzystania mąki z nasion wybranych gatunków roślin strączkowych do wypieku chleba na zakwasie). Wartość dofinansowania: 232 500 zł

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Księżak

Cele wspieranego projektu:

 • ocena produkcyjności wybranych odmian  gatunków roślin bobowatych uprawianych na nasiona w siewie czystym i z roślinami podporowymi,
 • ocena przydatności maki z nasion roślin strączkowych do wypieku chleba na zakwasie,
 • określenie wybranych wskaźników żywności funkcjonalnej w nasionach roślin strączkowych.

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym. (Wpływ preparatów ziołowych, krzemowych i mikrobiologicznych jako zapraw nasiennych i nawozów dolistnych na zdrowotność i plon pszenicy oraz opłacalność ekonomiczną produkcji ekologicznej). Wartość finansowania: 186 300 zł

Kierownik: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Cele wspieranego projektu:

 • ocena wpływu niechemicznych środków ochrony roślin, dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym: preparatów ziołowych, krzemowych i mikrobiologicznych w formie zapraw nasiennych i oprysku dolistnego na zdrowotność i plonowanie pszenicy jarej oraz aktywność mikrobiologiczną gleby,
 • ocena ekonomiczna opłacalności stosowanych preparatów i całych technologii,
 • zorganizowanie warsztatów on-line dla praktyki rolniczej.

Data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów: 15.11.2023r.


Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów:

https://www.iung.pl/badania-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego-z-dotacji-mrirw/


Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.


Rezultaty projektów:

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2


Zdjęcia do tematu: Ocena wykorzystania mąki z nasion  wybranych gatunków roślin strączkowych do wypieku chleba na zakwasie


Informacja o zadaniach prowadzonych w IUNG – PIB
na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2022

Na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr DEJ.re.027.5.2022 z dnia 09.04.2022 r.) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w roku 2022 będzie realizował 3 zadania badawcze:


 1. Badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy. (Ocena przydatności nasion wybranych gatunków roślin strączkowych do poprawy jakości pieczywa).

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Księżak

Cele wspieranego projektu:

 • ocena produkcyjności wybranych odmian  gatunków roślin bobowatych uprawianych na nasiona w siewie czystym i z roślinami podporowymi,
 • ocena przydatności nasion roślin strączkowych do poprawy jakości pieczywa pszennego na zakwasie,
 • określenie wybranych wskaźników żywności funkcjonalnej w nasionach roślin strączkowych.

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym. (Wpływ preparatów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym jako zapraw nasiennych i nawozów dolistnych na zdrowotność i plon pszenicy oraz opłacalność ekonomiczną produkcji)

Kierownik: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Cele wspieranego projektu:

 • ocena wpływu niechemicznych środków ochrony roślin, dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym: preparatów ziołowych, mikrobiologicznych i krzemowych w formie zapraw nasiennych i  oprysku dolistnego na zdrowotność i plonowanie pszenicy jarej oraz aktywność mikrobiologiczną gleby,
 • ocena ekonomiczna opłacalności stosowanych preparatów i całych technologii,
 • opracowanie ulotki dla praktyki rolniczej.

 1. Marketing, promocja oraz analiza rynku. Analiza efektywności dla ekologicznej uprawy zbóż, roślin warzywniczych i sadowniczych oraz hodowli zwierząt w porównaniu do uprawy konwencjonalnej (Opłacalność produkcji ekologicznej w porównaniu do konwencjonalnej na przykładzie wybranych gospodarstw)” 

Kierownik: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Cele wspieranego projektu:

 • ocena produkcyjności i efektywności ekonomicznej uprawy zbóż i całych zmianowań w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji na 3 poziomach:
  1) pola/rośliny uprawnej (głównie zboża),
  2) systemu produkcji (ekologiczny i konwencjonalny na przykładzie doświadczenia modelowego IUNG-PIB),
  3) gospodarstwa, porównując wybrane indywidualne gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne.

Data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów: 15.11.2022 r.


Miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranych projektów:

https://www.iung.pl/badania-na-rzecz-rolnictwa-ekologicznego-z-dotacji-mrirw/


Rezultaty wspieranych projektów będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.


Rezultaty projektów:

Sprawozdanie nr 1

Sprawozdanie nr 2

Sprawozdanie nr 3


Skip to content