Krajowa Platforma Glebowa

VIII Krajowa Platforma Glebowa nt. „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”, 24 września 2021 r.

Konferencja naukowa nt. „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb” odbyła się 24 września 2021 r. w formie webinarium. Tematyka tegorocznego spotkania w ramach VIII Krajowej Platformy Glebowej miała za zadanie zwrócić uwagę uczestników na nowe inicjatyw podjęte przez Unię Europejską, odnoszące się m.in. do monitorowania, oceny i ochrony zasobów glebowych.

W komunikacie dotyczącym strategii Europejski Zielony Ład, która ukazała się w grudniu 2019 r., Komisja Europejska wyznaczyła krajom członkowskim ambitne cele dotyczące ochrony klimatu i środowiska. Zagadnienia te nabrały nowego wymiaru w odpowiedzi na postępujące problemy środowiskowe i klimatyczne, ponieważ  KE dostrzegła potrzebę wdrożenia dodatkowych rozwiązań zapobiegających i ograniczających niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Europy. Strategia Europejski Zielony Ład przedstawia holistyczne podejście do problemu i także definiuje cele dla rolnictwa obejmujące zrównoważone wykorzystanie zasobów glebowych, przeciwdziałanie utarcie bioróżnorodności, a także zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do gleb.

Konferencja była podzielona na trzy sesje tematyczne. Tematyka pierwszej sesji problemowej koncentrowała się wokół zagadnień wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na krajowe rolnictwo i Wspólną Politykę Rolną. W tej sesji przedstawiono także problematykę gospodarowania węglem organicznym w rolnictwie. W drugiej sesji konferencyjnej referaty dotyczyły zagadnień odnoszących się do zanieczyszczenia gleb, oceny ryzyka, zasobności gleb rolnych w makroskładniki oraz tematyki związanej z zaproponowaną przez UE nową strategią leśną. W referatach zaprezentowane zostały także informacje dotyczące monitorowania i oceny aktywności mikrobiologicznej gleb leśnych. Sesja trzecia była dopełnieniem sesji referatowych, a krótkie prezentacje przedstawiane w większości przez młodych naukowców dotyczyły bioróżnorodności, frakcjonowania materii organicznej, zanieczyszczenia gleb oraz wpływu urbanizacji na pokrywę glebową. Krajową Platformę Glebową zamknęła prezentacja dotycząca roli Puławskiego Ośrodka Badań Rolniczych w upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia gleb dla środowiska i człowieka. W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali 14 referatów oraz 11 krótkich prezentacji ustnych. W spotkaniu wzięło udział 150 osób, w tym 130 spoza IUNG-PIB.

VIII Krajową Platformę Glebową zorganizowali pracownicy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Spotkanie odbyło się w ramach zadania 1.2 „Ochrona gleb użytkowanych rolniczo” finansowanego z dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla IUNG-PIB na rok 2021 r. Patronat naukowy nad konferencją objęła Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG).

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content