Wykaz zadań finansowanych w roku 2021
w ramach dotacji z budżetu państwa