Raporty z realizacji Programu Wieloletniego

 ROK 2015                                                                                                                 powrót Prezentacje z Konferencji podsumującej rok 2015                   Informacja o Konferencji Zagrożenia dla środowiska glebowego w Polsce. Zadanie 1.2  1.5      zobacz Dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu. Zadanie 1.1    1.4       zobacz Gospodarka […]

7. Program Ramowy UE

Projekty zrealizowane w ramach 7. Programu Ramowego UE:                                                                 Powrót Zrównoważone dostawy biomasy niespożywczej jako wsparcie „efektywnych zasobów” biogospodarki w Europie (S2BIOM) (2013-2017)   więcej… Bezpieczna żywność w Europie – koordynacja działań badawczych i upowszechniania wyników badań finansowanych przez UE w zakresie bezpieczeństwa żywności (FOODSEG) Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia zarządzania nawadnianiem przy pomocy zintegrowanego systemu opartego […]

Wykaz priorytetów i zadań programu wieloletniego 2011-15

Priorytet/zadanie                                              Temat/kierownik zadania                                        Powrót Priorytet 1 Dostosowywanie rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię Zadanie 1.1. System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz o metodach adaptacji – dr Jerzy Kozyra Zadanie 1.2. Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska glebowego oraz opracowanie sposobów usuwania lub […]

Program wieloletni IUNG – PIB

„WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ROLNICZEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE” Okres realizacji: 2011-2015 Podstawa prawna: Uchwała Nr 175/2011 Rady Ministrów z dnia 6.09.2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.”Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”   Cel programu: Główny: Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska […]

Pamiętnik Puławski – zeszyt 150

TREŚĆ                                                  Pełny tekst(27,4 MB) 1. K. Adamczewski, K. Matysiak – Niektóre aspekty biologii Apera spica-venti (L.) P.B. 72. J. Anioł-Kwiatkowska, Z. Kącki, M. Śliwiński – Porównanie kompozycji gatunkowej trzech upraw wierzby energetycznej 193. J. Anioł-Kwiatkowska, M. Śliwiński – Obce rośliny energetyczne – zagrożenie dla flory Polski 354. M. Badowski, H. Gołębiowska – Bioróżnorodność chwastów segetalnych […]

Pamiętnik Puławski – zeszyt 149

TREŚĆ                               Pełny tekst (800 kB) 1. M. Horbowicz, A. Sidorowicz, J. Wolińska, H. Mioduszewska, D. Koczkodaj – Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz akumulację antocyjanów u czterech odmian gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) 52. D. Juszczak, M. Wesołowski – Wpływ rodzaju plonu i ilości wysiewu na plonowanie gryki 173. D. Juszczak, M. Wesołowski, […]

Pamiętnik Puławski – zeszyt 148

TREŚĆ                         Pełny tekst (2 MB) 1. T. Doroszewska – Charakterystyka morfologiczna międzygatunkowych mieszańców F1 Nicotiana tabacum L. × Nicotiana africana Merxm. 52. A. Klasa, A. Księżniak, W. Szałański – Ocena wpływu zastosowania grzybów mikoryzowych na plonowanie i skład chemiczny masy nadziemnej wierzby energetycznej 253. A. Kraszkiewicz – Ocena wielkości produkcji drewna w drzewostanach robiniowych na […]

Wykorzystanie biobójczego potencjału gatunków Medicago przeciw pasożytniczym nicieniom roślinnym

                                                                                                                                                                    powrótLata: 2010-2012W RAMACH POROZUMIENIA O WSPOŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY PAN  i Consilio Nazionale delle Ricerche Instituto per la Protezione delle Piante      This three-year project is aimed to purpose new potential nematicidal formulations, either liquid or solid, through the investigation of the nematicidal properties of extracts and biomasses of these six Medicago spp. (M. sativa, M. […]

Projekty finansowane z NCBiR

Powrót Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej… Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” (akronim S-MCP) […]

Projekty finansowane z NCBiR

Projekty aktualnie realizowane BIOSTRATEG Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej…Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” […]