Pamiętnik Puławski – zeszyt 148

TREŚĆ                         Pełny tekst (2 MB)

1. T. Doroszewska – Charakterystyka morfologiczna międzygatunkowych mieszańców F1 Nicotiana tabacum L. × Nicotiana africana Merxm. 5
2. A. Klasa, A. Księżniak, W. Szałański – Ocena wpływu zastosowania grzybów mikoryzowych na plonowanie i skład chemiczny masy nadziemnej wierzby energetycznej 25
3. A. Kraszkiewicz – Ocena wielkości produkcji drewna w drzewostanach robiniowych na piaszczystych skarpach zagrożonych erozją 37
4. E. Matyjaszczyk, K. Radziemska-Bonowicz, J. Sobczak – Ochrona roślin energetycznych 49
5. T. Michalski, S. Bieliński – Porównanie wielkości i struktury plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę w warunkach Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski 55
6. K. Nijak – Najważniejsze szkodniki wieloletnich roślin energetycznych 67
7. Z. Podkówka, L. Podkówka – Porównanie składu chemicznego i przydatności do zakiszania zielonki z sorga cukrowego i kukurydzy 73
8. D. Remlein-Starosta – Szkodliwość najważniejszych patogenów wybranych roślin energetycznych 79
9. T. Sekutowski, J. Rola, H. Rola – Systemy chemicznej regulacji zachwaszczenia plantacji wierzby przeznaczonej na cele energetyczne 87
10. M. Stolarski, S. Szczukowski, J. Tworkowski – Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji wierzby krzewiastej na glebie aluwialnej 95
11. J. Bocianowski, U. Skomra – Wykorzystanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki odmian chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) 107

CONTENTS

1. T. Doroszewska – Morphological characteristics of the interspecific F1 hybrids Nicotiana tabacum L. × Nicotiana africana Merxm. 5
2. A. Klasa, A. Księżniak, W. Szałański – Estimation of mycorrhizal fungi application vs. yield and chemical composition of aboveground biomass of short rotation willow 25
3. A. Kraszkiewicz – Timber production estimates in erosion prone sandy slopes tree stands of black locust 37
4. E. Matyjaszczyk, K. Radziemska-Bonowicz, J. Sobczak – Protection of energy crops 49
5. T. Michalski, S. Bieliński – A comparison of the size and structure of maize yield grown for silage in conditions of Gdańsk Pomerania and Wielkopolska 55
6. K. Nijak – The main pest of perennial bioenergy crops 67
7. Z. Podkówka, L. Podkówka – Comparing chemical composition and ensiling suitability of sucro-sorghum and maize forage 73
8. D. Remlein-Starosta – The bioenergy crops incidence and damages of main pathogens 79
9. T. Sekutowski, J. Rola, H. Rola – Weed control systems on willow plantation assigned on energy purposes 87
10. M. Stolarski, S. Szczukowski, J. Tworkowski – Economical and energetic efficiency of short-rotation willow growing on alluvial soil 95
11. J. Bocianowski, U. Skomra – Use of canonical variate analysis for the multivariate assessment of hop cultivars (Humulus lupulus L.) 107

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content