Projekty działanie: WSPÓŁPRACA

„Udoskonalenie technologii produkcji białkowych surowców roślinnych poprzez zastosowanie preparatu usprawniającego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (BIOBIAŁKO)”. Umowa na realizację projektu (nr 00067.DDD.6509.00142.2019.03) została podpisana w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2022 r. Projekt realizuje konsorcjum pod nazwą „Innowacyjne Technologie Rolnicze (ITR)”, które tworzą Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (Lider), Lubelski Ośrodek Doradztwa […]

PRELUDIUM 2016/23/N/NZ9/02157

Tytuł projektu: Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski  Kierownik projektu: Małgorzata Woźniak Obszar badawczy: NZ – Nauki o Życiu Numer panelu dyscyplin: NZ9 – Podstawy stosowanych nauk o życiu Projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej: Hiszpania Okres realizacji: 2017-2022 […]

Rok 2019 r. w RZD IUNG-PIB

2019 r.     Powrót     wkrótce więcej zdjęć…. RZD Błonie-Topola   Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola zakończył zbiór buraka cukrowego. Średni plon kształtował się w bieżącym roku na poziomie 55 ton/ha przy średniej polaryzacji cukru 16,9%. Są to średnie wyniki uzyskane w tym zakładzie w porównaniu do lat poprzednich. Na jakość i wysokość plonu buraka cukrowego […]

Podyplomowe Studia Gleboznawcze

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na niestacjonarne studia podyplomowe na kierunek: GLEBOZNAWSTWO, GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW I KARTOGRAFIA GLEB (2022/2023) Ostanie miejsca bezpośredni kontakt z kierownikiem studiów:dr inż. Eugeniusz Nowocień:tel: 81 4786 771 lub mail: nowocien@iung.pulawy.pl   Informacja […]

Regulamin Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo, Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań. Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie […]

Rok 2017 r. w RZD IUNG-PIB

         Powrót          wkrótce więcej zdjęć….  RZD Baborówko {slimbox images/stories/zaklady/RZD/rzd5.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd5m.jpg,Częsty widok na polach w minione żniwa;  images/stories/zaklady/RZD/rzd7.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd7m.jpg,Zbiór owsa;  images/stories/zaklady/RZD/rzd6.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd6m.jpg,Zbiór kombajnem poletkowym doświadczeń;  images/stories/zaklady/RZD/rzd1.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd1m.jpg,24.03.2017.Pszenica ozima dobrze przezimowała mimo że w okresie wstrzymania wegetacji była słabo rozkrzewiona; images/stories/zaklady/RZD/rzd2.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd2m.jpg,24.03.2017.Większość rzepaku przezimowała choć na niektórych częściach pola wymarznięcia są widoczne; images/stories/zaklady/RZD/rzd3.jpg, images/stories/zaklady/RZD/rzd3m.jpg,24.03.2017.Zastoiska […]

Studia i Raporty IUNG-PIB – tytuły wydanych zeszytów

Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby  link… Zasady wprowadzania nawozów do obrotu  link… Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce  link… Monitoring skutków środowiskowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich  link… Sprawdzenie przydatności wskaźników do oceny zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach i województwach  link… Możliwości rolnictwa ekologicznego w Polsce  link… Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w […]

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Projekt HYPFLO „Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0051/18-00 Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r.  więcej… Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane […]

HORYZONT 2020

Horizon 2020

Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Publikacje Programu Wieloletniego

   INNE PUBLIKACJE OPRACOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO IUNG PIB                            powrót      Metodyka integrowanej ochrony tytoniu  link do momografii Metodyka integrowanej ochrony chmielu link do monografii Grabiński J.: Żyto-zboże chlebowe. Wieś Jutra, 2013, 2(175): 16-17. (zad. 3.4)    pdf…  Harasim A.: Kierunki zmian w organizacji i technologii produkcji rolniczej a zrównoważony rozwój rolnictwa. W: Z badań nad […]