7. Program Ramowy UE

Projekty zrealizowane w ramach 7. Programu Ramowego UE:                                                                 Powrót

 • Zrównoważone dostawy biomasy niespożywczej jako wsparcie „efektywnych zasobów” biogospodarki w Europie (S2BIOM) (2013-2017)   więcej…
 • Bezpieczna żywność w Europie – koordynacja działań badawczych i upowszechniania wyników badań finansowanych przez UE w zakresie bezpieczeństwa żywności (FOODSEG)
 • Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia zarządzania nawadnianiem przy pomocy zintegrowanego systemu opartego o wysokorozdzielcze dane satelitarne, zaawansowane modelowanie, kontrole procesów i innowacyjne zarządzanie usługami  (ENORASIS)(2012-2015)      więcej…    www.enorasis.eu
 • Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw (BioBoost) (2012-2015)   więcej…
 • Optymalizacja wykorzystania roślin okrywowych w zmianowaniu (OSCAR) (2012-2015)  więcej...
 • Zrównoważone łączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej (CANTOGETHER) (2012-2015)
 • Zapobieganie i remediacja gleb zdegradowanych w Europie poprzez zrównoważone użytkowanie gruntów.
  (ENG) Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (RECARE) (2013-2017). (↓ Ulotka promująca)  więcej…
 • Wzmocnienie doskonałości IUNG-PIB w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych” (ProFiCienCy FP7-REGPOT-2009-1); (2009-2013
 • Systemy rolnicze oparte na roślinach motylkowatych w Europie (LEGUME-FUTURES); (2010-2014) http://www.legumefutures.de/
 • Biologiczne metody rekultywacji terenów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi (GREENLAND); (2011-2014)
 • Rośliny jadalne, lecznicze i aromatyczne (EMAP); (2011-2014)
 • Opracowanie zrównoważonych sposobów produkcji rolniczej dla różnych typów gospodarstw w UE w celu ochrony jakości gleb i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (CATCH-C) (2012-2014)

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content