Publikacje Programu Wieloletniego

   INNE PUBLIKACJE OPRACOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO IUNG PIB                            powrót     

 • Metodyka integrowanej ochrony tytoniu  link do momografii
 • Metodyka integrowanej ochrony chmielu link do monografii
 • Grabiński J.: Żyto-zboże chlebowe. Wieś Jutra, 2013, 2(175): 16-17. (zad. 3.4)    pdf… 
 • Harasim A.: Kierunki zmian w organizacji i technologii produkcji rolniczej a zrównoważony rozwój rolnictwa. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa. IERiGŻ –PIB Warszawa, 2013, 93: 71-88    pdf…
 • Harasim A.: Agroekologiczna ocena zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw  rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, 2013, 15(2): 101-105   pdf…
 • Jadczyszyn J., Rosner A. Próba charakterystyki społeczno-ekonomicznej obszarów o cechach niekorzystnych dla rozwoju funkcji rolniczej. Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (160) 2013      pdf…
 • Jaśkiewicz B., Sułek A.: Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu produkcji zbóż jakościowych w Polsce. Roczn. Nauk. SERiA, Rzeszów 2013, t. 15, z. 2: 112-118   pdf...
 • Jaśkiewicz B.: Jakość materiału siewnego w integrowanej produkcji zbóż. Agro Serwis., 2013, 11: 16-18   pdf…
 • Jaśkiewicz B.: Zboże odporne na podsuszkę. Farmer, 2013, 2: 64-68   pdf…
 • Kopiński J., Madej A.: Ocena gospodarstw współpracujących z IUNG-PIB w odniesieniu do wybranych wskaźników agrośrodowiskowych. W. „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym”.Wyd. IERiGŻ,  nr 93, 2013: 200-215       pdf…      tabele
 • Kopiński J., Nieróbca A. Ochal P.: Ocena wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 2013, t. 13, z. 2(42): 53-63     pdf…
 • Kopiński J.: Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach. Roczn. Nauk. SERiA, Rzeszów 2013, t. 15, z. 1: 97-103    pdf…
 • Leszczyńska D. : Po pierwsze: płodozmian. Wiadomości Rolnicze Biznes. 2013, 21: 8-9 (zad. 3.4)      pdf…
 • Leszczyńska D.: Uprawa w zasiewach mieszanych. Wiadomości Rolnicze Biznes. 2013, 20: 6    pdf…
 • Noworolnik K. Jęczmień i owies w duecie. Agrotechnika. 2:28-30. (zad. 3.4)    pdf…
 • Noworolnik K., Charakterystyka agrotechniczna odmian jęczmienia jarego. Lubelskie Aktualności Rolnicze, 3: 16-17.  . (zad. 3.4)     pdf…
 • Noworolnik K., Sułek A.: Technologia produkcji mieszanin odmian pszenicy jarej na cele paszowe. IUNG-PIB, instr. wdroż. 224/2013, s. 1-17  (zad. 3.4)     pdf…
 • Podolska G., Noworolnik K.: Technologia produkcji mieszanin odmian pszenicy ozimej na cele paszowe. IUNG-PIB, instr. wdroż. 223/2013, s 1-24 (zad. 3.4)     pdf…
 • Podolska G.: Czynniki wpływające na zanieczyszczenie zbóż mikotoksynami. Wieś Jutra, 2013, 2(175): 31-32. (zad. 3.4)    pdf…
 • Sułek A., Noworolnik K.: Uprawa owsa na cele paszowe i spożywcze. Instr. Upowszechn. IUNG PIB 192. 1-19 (zad. 3.4)    pdf…
 • Zaliwski A. S., Hołaj J. 2012. Modele gospodarstwa jako źródło danych do optymalizacji produkcji roślin energetycznych w gminie. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (137). s. 347-355     pdf…
 • Zaliwski A. S. 2012. Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSoft – moduł nawożenia. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (137). s. 357-365     pdf…
 • Zaliwski A. S., Pietruch C. 2012. Model rozwoju mączniaka rzekomego (Pseudoperonospora humuli) – aplikacja internetowa. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (139). s. 457-464    pdf…     

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content