Pamiętnik Puławski – zeszyt 149

TREŚĆ                               Pełny tekst (800 kB)

1. M. Horbowicz, A. Sidorowicz, J. Wolińska, H. Mioduszewska, D. Koczkodaj – Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz akumulację antocyjanów u czterech odmian gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) 5
2. D. Juszczak, M. Wesołowski – Wpływ rodzaju plonu i ilości wysiewu na plonowanie gryki 17
3. D. Juszczak, M. Wesołowski, R. Jurytko – Zachwaszczenie gryki w warunkach plonu głównego i wtórego w zależności od ilości wysiewu 29
4. S. Kaczmarek, K. Matysiak, R. Krawczyk – Ocena selektywności herbicydów stosowanych w gryce zwyczajnej (Fagopyrum esculentum) 37
5. J. Kwiatkowski, J. Fiedoruk – Cechy morfologiczne, kwitnienie i owocowanie kilku zagranicznych odmian gryki 47
6. H. Mioduszewska, A. Robakowska, J. Klocek, M. Horbowicz – Poziom antocyjanów w siewkach gryki zwyczajnej odm. Hruszowska rosnącej na pożywce o różnej zawartości fosforu 57
7. T. Sekutowski, M. Bortniak – Ocena przydatności Fagopyrum esculentum jako fitodetektora w wykrywaniu pozostałości herbicydów w glebie 65
8. M. Stolarski, J. Kwiatkowski – Pozostałości z przerobu orzeszków gryki na kaszę jako surowiec energetyczny 73
9. M. Żmijewski, M. Narkiewicz-Jodko, M. Liszewski – Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na jakość i zdrowotność orzeszków gryki 81

CONTENTS

1. M. Horbowicz, A. Sidorowicz, J. Wolińska, H. Mioduszewska, D. Koczkodaj – The effect of temperature on germination, growth and anthocyanin accumulation in seedlings of four cultivars of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) 5
2. D. Juszczak, M. Wesołowski – Influence of crop type and sowing quantity on buckwheat yielding 17
3. D. Juszczak, M. Wesołowski, R. Jurytko – Buckwheat weed infestation under main and secondary crop conditions depending on sowing rate 29
4. S. Kaczmarek, K. Matysiak, R. Krawczyk – Selectivity assessment of the selected herbicides in common buckwheat (Fagopyrum esculentum) 37
5. J. Kwiatkowski, J. Fiedoruk – Morphological traits, flowering and fruit yield of several foreign buckwheat cultivars 47
6. H. Mioduszewska, A. Robakowska, J. Klocek, M. Horbowicz – Level of anthocyanins in seedlings of common buckwheat grown on medium with various content of phosphorus 57
7. T. Sekutowski, M. Bortniak – Assessing Fagopyrum esculentum usefulness as a fitodetector in the herbicide residues detection in soil 65
8. M. Stolarski, J. Kwiatkowski – Remains from processing buckwheat nuts into groats as fuel 73
9. M. Żmijewski, M. Narkiewicz-Jodko, M. Liszewski – Influence of different nitrogen fertilization on the quality and health of buckwheat nuts 81

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content