Projekty finansowane z NCBiR

 • Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich (akronim EcoFruits) (2018-2021)   więcej…
 • Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania  biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych bazujących na S-MCP” (akronim S-MCP)   więcej…
 • Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie (BIO-FERTIL)   więcej…
 • Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (BIOSOYCOAT)   więcej…
 • Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce (BioMagic)(2017-2020) więcej…  
 • Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
 • Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu (BioHerOdwięcej…
GOSPOSTRATEG
 • Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrotechnicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia roślinnego (INTER-NAW) (2019-2021)   
  O projekcie…  ↓Pobierz ulotkę INTER-NAW

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (akronim LCAgri) (2015-2018)  więcej…
 • Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. (BIOGAS&EE) (2015-2018)   więcej…
 • Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem. Akronim SustainFARM, (2016-2019),  ERA-NET
 • Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności (P125); FACCE JP/03/2012 (2012-2015)
 • Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) o podwyższonej odporności na choroby przedżniwne (GENSEC); PBS1/A8/0/2012  (2012-2015)    więcej…
 • Optymalizacja technologii produkcji materiału sadzonkowego chmielu wolnego od wirusów i wiroida utajonego przy zastosowaniu metod in vitro (OPTYMALHOP); PBS1/A8/2/2012 (2012-2015)   więcej…
 • Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy (AZOMAIS); PBS1/B8/4/2012  (2012-2015)     więcej…
 • Metody poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach produkcji rolniczej” (FertilCrop) (2015-2017)     http://www.fertilcrop.net/       Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Core Organic Plus.
 • Zwiększenie efektywności nowych nawozów fosforowych opartych na procesach mikrobiologicznych udostępniania fosforu z fosforytów w aspekcie ochrony środowiska; NR 14-0075-10/2010 (2010-2013)   więcej…
 • Budowa infrastruktury monitoringu bilansu wodnego użytków rolnych i leśnych w Polsce;     NR 14-0077-10 (2010-2013)   więcej…
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content