CCLXXXII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach

W dniu 5 marca 2024 r. odbyło się CCLXXXII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Obrady prowadził przewodniczący RN prof. dr hab. Artur Zdunek. Zmianie uległ skład Rady Naukowej IUNG-PIB. Nowymi członkami RN zostali Magdalena Nowicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w miejsce mgr Mateusza Balcerowicza) oraz dr hab. Paweł Chmieliński z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (w miejsce prof. dr hab. Tomasza Stuczyńskiego). Podczas obrad wręczono dr Annie Depta dyplom uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych. Członkowie Rady Naukowej pozytywnie zaopiniowali kandydaturę dr hab. Aleksandry Ukalskiej – Jarugi na zastępcę Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych oraz kandydaturę dr hab. Jarosława Stalengi, na zastępcę Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną. Pozytywnie zaopiniowano także zmianę recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Klimkowicz-Pawlas oraz wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Bartosiewicz. Rada Naukowa podjęła także uchwałę w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Woźniak na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. W skład grupy mentorów w IUNG-PIB wszedł prof. dr hab. Wiesław Oleszek. Członkowie RN zaopiniowali uchwałę w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 oraz zmiany w Regulaminie Szkoły Doktorskiej. Pozytywnie zaopiniowano również dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gdańsk-Sobieszewo, gruntów rolnych wchodzących w skład Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa” w Puławach oraz sprzedaży działek wchodzących w skład RZD „Kępa” w Puławach.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content