CCLXXX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

W dniu 30 czerwca 2023 r. odbyło się CCLXXX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach.  Podczas posiedzenia Przewodniczący RN prof. dr hab. Artur Zdunek oraz Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek wręczyli dyplomy uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych dr Anicie Gębce, dr inż. Sylwii Siebielec, dr Jakubowi Topolskiemu oraz dr Bogdanowi Pomiankowi. Wręczono również dyplomy wyróżnienia prac doktorskich dr inż. Sylwii Siebielec oraz dr Bogdanowi Pomiankowi. Zaopiniowano plan działalności statutowej na rok 2024 oraz plan finansowy na rok 2023. Ponadto członkowie RN podjęli uchwałę w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie dr hab. Krystynie Żuk Gołaszewskiej tytułu naukowego profesora. Członkowie RN poparli także uchwałą wybór prof. dr hab. Janusza Poleśnego na członka Rady Doskonałości Naukowej. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia  członków Komisji habilitacyjnej dr Aleksandry Ukalskiej-Jarugi oraz wszczęcia przewodu i wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Depty. Wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Fijoł-Adach. Przewodnicząca Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej Pani prof. dr hab. Grażyna Podolska przedstawiła wyniki oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych. Członkowie Rady Naukowej IUNG-PIB zaopiniowali zmiany w Regulaminie RN oraz Regulaminie przygotowania rozpraw doktorskich w formie zbioru publikacji naukowych. Przyjęto protokół z CCLXXIX posiedzenia Rady Naukowej.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content