CCLXXXI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

W dniu 27 listopada 2023 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się CCLXXXI posiedzenie Rady Naukowej.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację o działaniach podjętych od ostatniego posiedzenia Rady Naukowej. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej Pani dr Agnieszki Klimkowicz-Pawlas oraz w sprawie nadania mgr inż. Elżbiecie Fijoł – Adach stopnia naukowego doktora nauk rolniczych. Wszczęto postępowanie doktorskie mgr inż. Karoliny Smytkiewicz- Buzak oraz podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu doktorskim mgr inż. Beaty Bartosiewicz. Członkowie Rady Naukowej podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postepowaniu doktorskim mgr Rafała Winiarskiego. Ponadto zaopiniowano zmiany w „Regulaminie przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru publikacji naukowych”, a także zaopiniowano plan działalności IUNG-PIB w Puławach na rok 2024 oraz kierunkowy plan tematyczny badań naukowych i prac rozwojowych IUNG-PIB. Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania korekty planu finansowego Instytutu na rok 2023 oraz przeprowadzono głosowania w sprawie zaopiniowaniem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dyplomy uzyskania stopnia doktora habilitowanego odebrali Pani dr hab. Aleksandra Ukalska – Jaruga oraz Pan dr hab. Jan Jadczyszyn. Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora otrzymała Pani dr Elzbieta Fijoł – Adach.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content