Spotkanie rady naukowej

Notatka z CCLXXXIII posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB

W dniu 8 maja 2024 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się CCLXXXIII posiedzenie Rady Naukowej. Nowym Członkiem Rady Naukowej IUNG-PIB i Członkiem Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej została prof. dr hab. Anna Podleśna, w miejsce dr hab. Jarosława Stalengi, który został zastępcą Dyrektora instytutu. Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk rolniczych mgr inż. Damianowi Badorze, mgr inż. Andrzejowi Górnikowi i mgr inż. Karolinie Smytkiewicz-Buzak oraz wręczono dyplomy nowo wypromowanym doktorom. Pozytywnie zaopiniowano Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w 2023 r. oraz Plan finansowy Instytutu na 2024 rok. Rada negatywnie zaopiniowała projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego w IUNG-PIB. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia ostatecznego terminu złożenia rozpraw doktorskich do Rady Naukowej IUNG-PIB w przewodach wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. (w tzw. „starym trybie”), na dzień 31 lipca 2024 r. Ponadto pozytywnie zaopiniowano  wniosek w sprawie zatrudnienia dr inż. Agaty Witorożec na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. Pozytywnie zaopiniowano kandydata na Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Baborówku oraz wniosek Dyrekcji o wydzierżawieniu gruntów w RZD Wielichowo.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content