Rada Naukowa 2021 - 2025 inauguracja

Skład Rady Naukowej w kadencji 2021–2025

Lp. Stopień,tytuł,imię, nazwisko Jednostka
1 mgr Mateusz Balcerowicz (do 27.02.2024 r.) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2 mgr Nina Dobrzyńska                                   MRiRW Warszawa
3 prof. dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk IUNG-PIB
4 dr hab. Anna Gałązka IUNG-PIB
5 dr hab. Jerzy Grabiński IUNG-PIB
6 prof. dr hab. Dariusz Jaskulski Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
7 dr hab. Krzysztof Jończyk IUNG-PIB
8 prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji SGGW Warszawa
9 mgr Hubert Kardasz INTERMAG sp. z o.o. w Olkuszu
10 prof. dr hab. Barbara Kołodziej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
11 dr Monika Kowalik IUNG-PIB
12 dr hab. Jerzy Kozyra IUNG-PIB
13 prof. dr hab. Jerzy Księżak IUNG-PIB
14 prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
15 prof. dr hab. Wojciech Lipiński Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
16 dr Anna Nieróbca IUNG-PIB
17 prof. dr hab. Roman Niżnikowski SGGW Warszawa
18 prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG-PIB
19 prof. dr hab. Grażyna Podolska IUNG-PIB
20 dr inż. Bogdan Pomianek MRiRW Warszawa
21 dr hab. Rafał Pudełko IUNG-PIB
22 dr hab. Grzegorz Siebielec IUNG-PIB 
23 dr Henryk Skórnicki Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu
24 dr hab. Janusz Smagacz IUNG-PIB
25 prof. dr hab. Piotr Sobiczewski Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
26 dr hab. Jarosław Stalenga (do 8.05.2024r.)  IUNG-PIB
27 prof. dr hab. Mariusz Stolarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
28 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński (do 27.02.2024r.)  KUL w Lublinie
29 dr hab. Alicja Sułek IUNG-PIB 
30 prof. dr hab. Artur Zdunek 

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Lublin

31 dr hab. Paweł Chmieliński (od 27.02.2024r.)

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN w Warszawie

32 mgr Magdalena Nowicka (od 27.02.2024r.)

MRiRW Warszawa

33 prof. dr hab. Anna Podleśna (od 8.05.2024r.)

IUNG-PIB

Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 2  ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 1, 4-11 i 17-20.

dr inż. Arkadiusz Białek (do 31.12.2021 r.) – IPO Warszawa

prof. dr hab. Marek Gugała (do 17.06.2024 r.) – UPH Siedlce

prof. dr hab. Jean Diatta (od 17.06.2024 r.) – UP Poznań

Członkowie Dyrekcji IUNG-PIB

na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 12-14.

prof. dr hab. Mariusz Matyka IUNG-PIB
dr hab. Jarosław Stalenga IUNG-PIB
dr hab. Aleksandra Ukalska-Jaruga IUNG-PIB

Prezydium

prof. dr hab. Artur Zdunek przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk zastępca Przewodniczącego RN
prof. dr hab. Janusz Podleśny zastępca Przewodniczącego RN
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB sekretarz RN
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB członek Prezydium RN
prof. dr hab. Barbara Kołodziej członek Prezydium RN

Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowej

prof. dr hab. Grażyna Podolska przewodniczący
dr hab. Rafał Pudełko członek
prof. dr hab. Dariusz Jaskulski  członek
prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski członek
dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB (do 8.05.2024r.) członek
prof. dr hab. Anna Podleśna (od 8.05.2024r.) członek

Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu

dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB przewodniczący
prof. dr hab. Barbara Kołodziej członek
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB członek
dr inż. Bogdan Pomianek członek
dr Henryk Skórnicki  członek

Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych             

prof. dr hab. Jerzy Księżak przewodniczący
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB członek
dr hab. Krzysztof Jończyk członek
dr Monika Kowalik członek
dr Anna Nieróbca członek

Rzecznik Dyscyplinarny – dr hab. Jerzy Grabiński, powołany na 4-letnią kadencję (2021-2024)

Poprzednie składy Rady Naukowej IUNG-PIB

Aktualności dotyczące Rady Naukowej

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content