Posiedzenie Rady Naukowej czerwiec 2021

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

Posiedzenie Rady Naukowej czerwiec 2021
Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB – czerwiec 2021 r.
 
SKŁAD RADY NAUKOWEJ
(kadencja 2017-2021)
1. Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki IUNG-PIB Puławy
2. Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy
3. Dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy
4. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek UP Lublin
5. Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy
6. Prof. dr hab. Adam Harasim IUNG-PIB Puławy
7. Prof. dr hab. Józef Horabik Instytut Agrofizyki PAN
8. Dr Tamara Jadczyszyn IUNG-PIB Puławy
9. Mgr Stanisław Kacperczyk Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
10. Dr hab. Jerzy Kozyra IUNG-PIB Puławy
11. Prof. dr hab. Jerzy Księżak IUNG-PIB Puławy
12. Prof. dr hab. Jan Kucharski UWM Olsztyn
13. Prof. dr hab. Mariusz Kucharski IUNG-PIB Puławy
14. Prof. dr hab. Wojciech Lipiński KSCh-R Warszawa
15. Prof. dr hab. Jan Łabętowicz SGGW Warszawa
16. Prof. dr hab. Stefan Martyniuk. IUNG-PIB Puławy
17. Prof. dr hab. Mariusz Matyka do dn. 1.10.2019 IUNG-PIB Puławy
18. Dr Anna Nieróbca IUNG-PIB Puławy
19. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski SGGW Warszawa
20. Prof. dr hab. Danuta Parylak UP Wrocław
21. Prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG-PIB Puławy
22. Mgr Bogdan Pomianek, od dn 30.01.2019 r MRiRW Warszawa
23. Mgr Katarzyna Prugar MRiRW Warszawa
24. Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska SGGW Warszawa
25. Dr Henryk Skórnicki Centrum Doradztwa Rolniczego
26. Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy
27. Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski Instytut Ogrodnictwa Skierniewice
28. Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński KUL Lublin
29. Dr hab. Alicja Sułek, od. dn. 01.08.2019 r. IUNG-PIB Puławy
30. Prof. dr hab. Grażyna Podolska, od 22.11.2019 r. IUNG-PIB Puławy
31. Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska IHAR – PIB Radzików
32. Prof. dr hab. Franciszek Woch, do dn. 31.07.2019 r. IUNG-PIB Puławy
33. Prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek, do dn. 17.11.2018 r MRiRW Warszawa
Przedstawiciel MNiSzW (na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych)
1. Dr inż. Arkadiusz Białek, od dn. 27.06.2019r. IPO Warszawa
Członkowie Dyrekcji
(na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych)
1. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek  
2. Prof. dr hab. Teresa Doroszewska  
3. Prof. dr hab. Mariusz Matyka od dn.01.10.2019r.  
4. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz do dn.30.09.2019r.  
SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI RADY NAUKOWEJ
(kadencja 2017-2021)
Prezydium:
Prof. dr hab. Tadeusz Filipek – przewodniczący RN 81 4456 044, 698 840 339
Prof. dr hab. Adam Harasim – zastępca przewodniczącego RN 81 4786 805, 516 203 546
Prof. dr hab. Janusz Podleśny od dn. 01.10.2019r. – zastępca przewodniczącego RN 81 4786 792, 516 203 537
Prof. dr hab. Mariusz Matyka do dn.30.09.2019r. – zastępca przewodniczącego RN 81 4786 700, 800; 510 086 842
Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB – sekretarz RN 81 4786 803, 510 086 841
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB – Członek Prezydium RN 81 4786 811, 516 203 561
Prof. dr hab. Jerzy Księżak – Członek Prezydium RN 81 4786 791, 516 203 534
Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Stefan Martyniuk – przewodniczący 81 4786 962, 516 203 539
Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki – członek 71 363 87 07 w. 106, 516 203 526
Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB – członek 81 4786 750, 516 203 532
Prof. dr hab. Adam Harasim – członek
Dr hab. Jerzy Kozyra – członek 81 4786 764
Prof. dr hab. Jan Kucharski – członek 71 363 87 07 w. 105, 516 203 525
Prof. dr hab. Danuta Parylak – członek
Prof. dr hab. Janusz Podleśny – członek
Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB – członek 81 4786 804
Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu
Prof. dr hab. Adam Harasim – przewodniczący
Mgr Stanisław Kacperczyk – członek
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski – członek
Dr Henryk Skórnicki – członek
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – członek
Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych
Prof. dr hab. Jerzy Księżak – przewodniczący
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB – członek
Dr Tamara Jadczyszyn – członek
Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB – członek
Dr Anna Nieróbca – członek

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content