CCLXXVIII posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

W dniu 5 października 2022 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się CCLXXVIII posiedzenie Rady Naukowej. Podczas obrad mgr Ninie Dobrzyńskiej, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW został wręczony akt powołania do Rady Naukowej Instytutu. Następnie dr Monika Kozieł otrzymała dyplom doktora nauk rolniczych. Członkowie Rady zostali poinformowani o działaniach RN podjętych od ostatniego posiedzenia. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała „Plan działalności naukowo-badawczej IUNG-PIB na 2023 rok”, który przedstawiła prof. dr hab. Teresa Doroszewska – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną. Podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Woźniak oraz Komisji Doktorskiej w przewodach doktorskich mgr inż. Sylwii Siebielec i mgr Anity Gębki. Rada Naukowa wyznaczyła promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdziła temat w postępowaniu doktorskim mgr inż. Piotra Jurgi. Pozytywnie zaopiniowano także wnioski w sprawie zatrudnienia dr Marty Oleszek na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów oraz dr Anny Marzec-Grządziel na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił nowe kierunki działalności badawczo-rozwojowej Instytutu, a z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych  prof. dr hab. Mariusz Matyka omówił szczegółowo wyniki parametryzacji  IUNG-PIB za lata 2017-2021.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content