Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych
z Ekosystemami Innowacji
zakłada budowę nowych, unikalnych laboratoriów badawczych
i wykorzystanie istniejącej krajowej sieci światłowodowej PIONIER. Głównym założeniem projektu PIONIER-LAB, który znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, jest udostępnienie platformy dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych.

W skład konsorcjum PIONIER-LAB wchodzi 21 Jednostek Wiodących:

 1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-SiecioweLider konsorcjum
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet
 3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
 4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
 5. Politechnika Białostocka
 6. Politechnika Częstochowska
 7. Politechnika Gdańska
 8. Politechnika Koszalińska
 9. Politechnika Łódzka
 10. Politechnika Rzeszowska
 11. Politechnika Świętokrzyska
 12. Politechnika Wrocławska
 13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 14. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 15. Uniwersytet Opolski
 16. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 17. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 19. Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 20. Uniwersytet Zielonogórski
 21. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W ramach projektu PIONIER-LAB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy uczestniczył będzie w utworzeniu 3 specjalizowanych laboratoriów:

 1. Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych
 2. Rozproszone Laboratorium Czasu i Częstotliwości
 3. Smart Kampus jako Laboratorium Smart City

Umowa dofinansowania nr: POIR.04.02.00-30-A005/16

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2023 r.

Budżet IUNG-PIB: 6 458 751,49 PLN

Wartość dofinansowania projektu dla IUNG-PIB: 5 216 400,00 zł

Strona www projektu: Pionier-lab

Skip to content