Projekt NUTRIMAN

 

NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę na  temat „gotowych do zastosowania” technologii w zakresie produkcji i wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych z praktyką.

Rolnictwo i przemysł spożywczy w dużym stopniu są uzależnione od zasobów składników mineralnych w swojej produkcji i dążą do długoterminowej stabilności. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba optymalizacji wykorzystania tych zasobów i ułatwienia przejścia do rolnictwa opartego na wiedzy. Dlatego niezbędne jest przekazywanie praktykom wiedzy i informacji na temat niewystarczająco wdrażanych  innowacji w zakresie odzyskiwania N i P (technologie, produkty, praktyki) .

Celem projektu NUTRIMAN jest szersze wykorzystanie w praktyce technologii gospodarowania i odzysku składników nawozowych (N i P), które nie są jeszcze wystarczająco wdrażane. Nasze działania stworzą nowe możliwości dla komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych w warunkach konkurencji rynkowej i praktyki rolniczej w priorytetowym obszarze gospodarki składnikami nawozowymi.  Projekt NUTRIMAN stosuje podejście oddolne w celu zidentyfikowania zachęt i przeszkód dla ich wdrażania, oraz nadania priorytetu technologiom/produktom, charakteryzującym się większą innowacyjnością i efektywnością. Celem projektu jest wprowadzenie na dużą skalę odzyskanych innowacyjnych nawozów opartych na odzysku N/P, produkowanych z niewykorzystanych lub wtórnych surowców organicznych, zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez rolników zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i środowiskowego.

Wyniki projektu NUTRIMAN będą skutecznie rozpowszechniane i wykorzystywane poprzez wielojęzyczną platformę internetową www.nutriman.net, wielojęzyczne streszczenia technologii w formacie EIP-AGRI oraz prezentacje najlepszych praktyk dla rolników. Działania te przyczynią się do pomyślnego wdrożenia istniejących wyników badań w zakresie odzysku N i P.

  • Website: www.nutriman.net
  • Koordynacja: Terra Humana Ltd.
  • Główny koordynator: Edward Someus
  • Kontakt w Polsce: Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Alina Syp, asyp@iung.pulawy.pl; Grzegorz Siebielec, gs@iung.pulawy.pl
  • Okres realizacji projektu: październik 2018 – marzec 2021
  • Projekt uzyskał finansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu H2020 w ramach kontraktu, numer 818470.
DOKUMENTY:
  • ULOTKA INFORMACYJNA  link..
  • KWESTIONARIUSZ dla projektu NUTRIMAN  link..
  • FORMULARZ ZGODY  link…

NEWSLETTER projektu (PL)

Link do subskrypcji: https://us19.campaign-archive.com/home/?u=380d8e1380e211f6a2be2e121&id=aa364dc666

Numery dotychczasowe

Wszystkie Newslettery NUTRIMAN w języku polskim https://nutriman.net/published-newsletters-pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content