Projekt NUTRIMAN

 

NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę na  temat „gotowych do zastosowania” technologii w zakresie produkcji i wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych z praktyką.

Rolnictwo i przemysł spożywczy w dużym stopniu są uzależnione od zasobów składników mineralnych w swojej produkcji i dążą do długoterminowej stabilności. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba optymalizacji wykorzystania tych zasobów i ułatwienia przejścia do rolnictwa opartego na wiedzy. Dlatego niezbędne jest przekazywanie praktykom wiedzy i informacji na temat niewystarczająco wdrażanych  innowacji w zakresie odzyskiwania N i P (technologie, produkty, praktyki) .

Celem projektu NUTRIMAN jest szersze wykorzystanie w praktyce technologii gospodarowania i odzysku składników nawozowych (N i P), które nie są jeszcze wystarczająco wdrażane. Nasze działania stworzą nowe możliwości dla komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych w warunkach konkurencji rynkowej i praktyki rolniczej w priorytetowym obszarze gospodarki składnikami nawozowymi.  Projekt NUTRIMAN stosuje podejście oddolne w celu zidentyfikowania zachęt i przeszkód dla ich wdrażania, oraz nadania priorytetu technologiom/produktom, charakteryzującym się większą innowacyjnością i efektywnością. Celem projektu jest wprowadzenie na dużą skalę odzyskanych innowacyjnych nawozów opartych na odzysku N/P, produkowanych z niewykorzystanych lub wtórnych surowców organicznych, zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez rolników zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i środowiskowego.

Wyniki projektu NUTRIMAN będą skutecznie rozpowszechniane i wykorzystywane poprzez wielojęzyczną platformę internetową www.nutriman.net, wielojęzyczne streszczenia technologii w formacie EIP-AGRI oraz prezentacje najlepszych praktyk dla rolników. Działania te przyczynią się do pomyślnego wdrożenia istniejących wyników badań w zakresie odzysku N i P.

  • Website: www.nutriman.net
  • Koordynacja: Terra Humana Ltd.
  • Główny koordynator: Edward Someus
  • Kontakt w Polsce: Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Alina Syp, asyp@iung.pulawy.pl; Grzegorz Siebielec, gs@iung.pulawy.pl
  • Okres realizacji projektu: październik 2018 – marzec 2021
  • Projekt uzyskał finansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu H2020 w ramach kontraktu, numer 818470.
DOKUMENTY:
  • ULOTKA INFORMACYJNA  link..
  • KWESTIONARIUSZ dla projektu NUTRIMAN  link..
  • FORMULARZ ZGODY  link…

NEWSLETTER projektu (PL)

Link do subskrypcji: https://us19.campaign-archive.com/home/?u=380d8e1380e211f6a2be2e121&id=aa364dc666

Numery dotychczasowe

Wszystkie Newslettery NUTRIMAN w języku polskim https://nutriman.net/published-newsletters-pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content