BIO EAST SUP

Promocja zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: BIOEASTsUP

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: BIOEASTsUP 

Projekt BIOEASTsUP rozpoczął się spotkaniem KICK-OFF meeting w październiku 2019 r. , w siedzibie IUNG-PIB w Puławach. IUNG-PIB jest koordynatorem projektu BIOEASTsUP. 

Będzie on wspierał inicjatywę BIOEAST w realizacji jej misji do roku 2030 oraz Planu Działania na rzecz przemian Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w zakresie biogospodarki.

 Zapraszamy do kontaktu poprzez media społecznościowe i stronę internetową projektu

Zapraszamy do lektury NEWSLETTERA Projektu BIOEASTsUP

Subskrypcja newslettera (wersja anglojęzyczna): https://bioeast.eu/sign-up-for-newsletter/

Newsletter nr 5 pobierz pdf (04.11.2021 r.): angielski , polski

Newsletter nr 4 pobierz pdf (25.03.2021 r.): angielski , polski

Newsletter nr 3 pobierz pdf (15.01.2021 r.): angielski , polski

Newsletter nr 2 pobierz pdf (27.03.2020 r.): angielski , polski

Newsletter nr 1 pobierz plik pdf (14.01.2020): angielski


Informacje o projekcie na stronach Komisji Europejskiej:

https://cordis.europa.eu/project/id/862699


 Serdecznie zapraszamy na serię webinariów dotyczących projektu BIOEASTsUP:

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries

Link do obowiązkowej rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIOEASTsUP_Webinar_series_2020

Maksymalnie w webinarium może wziąć udział 100 osób.

Program webinariów:

Introduction to BIEOEASTsUP activities

Data:                    21 maja 2020 10:00 CET

Uczestnicy:         otwarte dla każdego

Developing multi-stakeholder partnerships and co-creation for boosting the uptake of bioeconomy in CEE

Data:                    15 czerwca 10:00 CET

Uczestnicy:         otwarte dla każdego

Planning sectoral analysis and exchange of good practices for bioeconomy value chains

Data:                    09 lipiec 10:00 CET

Uczestnicy:         otwarte dla każdego

Webinaria będą prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy nagrają i udostępnią webinaria po ich zakończeniu.


BIOEASTsUP jest projektem zakotwiczonym na BIOEAST Bio-economy w dziedzinie rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) do 2030 roku. W ostatniej dekadzie Cyrkularność i Zrównoważony Rozwój pozostają w centrum zainteresowania UE. W ramach BIOEASTsUP skupiamy różne zainteresowane strony rządowe w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, akcentując ich krajowe programy rządowe, sektor rolno-spożywczy i wsparcie dla krajowych strategii dotyczących rozwoju biogospodarki. Cel BIOEAST jest dla nas bardzo ważny, ponieważ chcemy być znanym na całym świecie katalizatorem badań i innowacji, rozwoju obszarów wiejskich i innych polityk promujących rozwój biogospodarki w regionie poprzez tworzenie warunków dla międzysektorowych ram dla zrównoważonego wykorzystania potencjału biomasy.
Zgodnie z tymi celami BIOEASTsUP ma nadzieję osiągnąć następujące cele:

  1. Uruchomienie strategicznego myślenia na poziomie rządowym i ponadnarodowego rozwoju krajowych strategii w zakresie biogospodarki kołowej w krajach BIOEAST.
  2. Podkreślenie i zachęcenie do stosowania podejścia wielopodmiotowego i wielopodmiotowego, a także współtworzenia innowacji w rozwoju nowych łańcuchów wartości w celu rozwoju biogospodarki.
  3. Opracowanie oddolnego, ukierunkowanego na zainteresowane strony podejścia do skonsolidowanego strategicznego planu badań i innowacji w dziedzinie biogospodarki (SRIA) dla krajów BIOEAST.
  4. Stworzenie i utrzymanie ram makroregionalnych w celu ustanowienia i opracowania SRIA i planu działania BIOEAST.
  5. Ułatwienie tworzenia polityki opartej na dowodach.
  6. Zwiększenie widoczności biogospodarki w obrębie pięcioramiennej helisy w regionie BIOEAST.

Aby osiągnąć cel UE w zakresie obiegu i zrównoważonego rozwoju pod auspicjami biogospodarki, BIOEASTsUP rozwija otwartą i integracyjną platformę, która jest kierowana przez społeczność. Platforma ta ma na celu dotarcie do szerszego grona społeczności na poziomie państw członkowskich.

Aktualności

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content