BIO EAST SUP

Promocja zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: BIOEASTsUP

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries: BIOEASTsUP 

Projekt BIOEASTsUP rozpoczął się spotkaniem KICK-OFF meeting w październiku 2019 r. , w siedzibie IUNG-PIB w Puławach. IUNG-PIB jest koordynatorem projektu BIOEASTsUP. 

Będzie on wspierał inicjatywę BIOEAST w realizacji jej misji do roku 2030 oraz Planu Działania na rzecz przemian Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w zakresie biogospodarki.

 Zapraszamy do kontaktu poprzez media społecznościowe i stronę internetową projektu

Zapraszamy do lektury NEWSLETTERA Projektu BIOEASTsUP

Subskrypcja newslettera (wersja anglojęzyczna): https://bioeast.eu/sign-up-for-newsletter/

Newsletter nr 5 pobierz pdf (04.11.2021 r.): angielski , polski

Newsletter nr 4 pobierz pdf (25.03.2021 r.): angielski , polski

Newsletter nr 3 pobierz pdf (15.01.2021 r.): angielski , polski

Newsletter nr 2 pobierz pdf (27.03.2020 r.): angielski , polski

Newsletter nr 1 pobierz plik pdf (14.01.2020): angielski


Informacje o projekcie na stronach Komisji Europejskiej:

https://cordis.europa.eu/project/id/862699


 Serdecznie zapraszamy na serię webinariów dotyczących projektu BIOEASTsUP:

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries

Link do obowiązkowej rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIOEASTsUP_Webinar_series_2020

Maksymalnie w webinarium może wziąć udział 100 osób.

Program webinariów:

Introduction to BIEOEASTsUP activities

Data:                    21 maja 2020 10:00 CET

Uczestnicy:         otwarte dla każdego

Developing multi-stakeholder partnerships and co-creation for boosting the uptake of bioeconomy in CEE

Data:                    15 czerwca 10:00 CET

Uczestnicy:         otwarte dla każdego

Planning sectoral analysis and exchange of good practices for bioeconomy value chains

Data:                    09 lipiec 10:00 CET

Uczestnicy:         otwarte dla każdego

Webinaria będą prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy nagrają i udostępnią webinaria po ich zakończeniu.


BIOEASTsUP jest projektem zakotwiczonym na BIOEAST Bio-economy w dziedzinie rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) do 2030 roku. W ostatniej dekadzie Cyrkularność i Zrównoważony Rozwój pozostają w centrum zainteresowania UE. W ramach BIOEASTsUP skupiamy różne zainteresowane strony rządowe w 11 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, akcentując ich krajowe programy rządowe, sektor rolno-spożywczy i wsparcie dla krajowych strategii dotyczących rozwoju biogospodarki. Cel BIOEAST jest dla nas bardzo ważny, ponieważ chcemy być znanym na całym świecie katalizatorem badań i innowacji, rozwoju obszarów wiejskich i innych polityk promujących rozwój biogospodarki w regionie poprzez tworzenie warunków dla międzysektorowych ram dla zrównoważonego wykorzystania potencjału biomasy.
Zgodnie z tymi celami BIOEASTsUP ma nadzieję osiągnąć następujące cele:

  1. Uruchomienie strategicznego myślenia na poziomie rządowym i ponadnarodowego rozwoju krajowych strategii w zakresie biogospodarki kołowej w krajach BIOEAST.
  2. Podkreślenie i zachęcenie do stosowania podejścia wielopodmiotowego i wielopodmiotowego, a także współtworzenia innowacji w rozwoju nowych łańcuchów wartości w celu rozwoju biogospodarki.
  3. Opracowanie oddolnego, ukierunkowanego na zainteresowane strony podejścia do skonsolidowanego strategicznego planu badań i innowacji w dziedzinie biogospodarki (SRIA) dla krajów BIOEAST.
  4. Stworzenie i utrzymanie ram makroregionalnych w celu ustanowienia i opracowania SRIA i planu działania BIOEAST.
  5. Ułatwienie tworzenia polityki opartej na dowodach.
  6. Zwiększenie widoczności biogospodarki w obrębie pięcioramiennej helisy w regionie BIOEAST.

Aby osiągnąć cel UE w zakresie obiegu i zrównoważonego rozwoju pod auspicjami biogospodarki, BIOEASTsUP rozwija otwartą i integracyjną platformę, która jest kierowana przez społeczność. Platforma ta ma na celu dotarcie do szerszego grona społeczności na poziomie państw członkowskich.

Aktualności

Skip to content