Projekt EJP-Soil

EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils European Joint Programme (“EJP”)
Cofund action 862695 EJP SOIL

EJP SOIL

Oficjalna strona projektu:  https://ejpsoil.eu

Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak:

  1. bezpieczeństwo żywności i wody,
  2. zrównoważona produkcja rolna,
  3. dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian;
  4. dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby,
  5. ochrona różnorodności biologicznej i
  6. zdrowie ludzi.

European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL jest programem ogłoszonym w ramach konkursów HORYZONT2020, w którym Komisja Europejska dofinansowuje działania krajowe. W projekcie biorą udział instytucje naukowe (Programme Managers), powołane przez jednostki państwowe (Programme Owners) dysponujące środkami na realizację badań o glebach. W przypadku Polski rolę Programme Owner pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Programme Manager – IUNG-PIB w Puławach. W realizację projektu jest zaangażowanych 26 instytucji z 24 krajów europejskich. Warunkiem uzyskania projektu EJP SOIL było zagwarantowanie przez instytucje krajowe wydatkowania połowy środków finansowych. Integralną częścią projektu EJP SOIL jest krajowy program pn. “Participation of Poland in the assessment of agricultural soils on the European scale” finansowany przez MRiRW. Całkowity budżet projektu EJP SOIL wynosi 80 mln EUR.


Materiały z konferencji dot. projektu EJP-SOIL i ochrony gleb z dn. 11 grudnia 2020 r.


Zapraszamy do biblioteki krajowej projektu EJP SOIL dostępnej na stronie:
https://ejpsoil.eu/knowledge-sharing-platform/ejp-soil-library/ejp-soil-national-webpages/biblioteka-krajowa-polska

EJP SOIL Biblioteka krajowa

Newsletter

Zasubskrybuj newsletter EJP-SOIL >> https://ejpsoil.eu/

EJP SOILArtykuły | Link do newslettera
NEWSLETTER NR 10
(czerwiec 2022)
Artykuł redakcyjny newslettera EJP SOIL – czerwiec 2022 – Niels Halberg, Przewodniczący Rady Programu
Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 9
(maj 2022)
Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 8
(marzec 2022)
Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 7
(styczeń 2022)
Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 6
(grudzień 2021)
Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 5
(lipiec 2021)
Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 4
(marzec 2021)
Link do newslettera w języku angielskim


NEWSLETTER NR 3
(styczeń 2021)
Długotrwałe inwestycje w zdrowie gleby wymagają zmiany zachowań
Nowa technologia uprawy gleby wykazuje istotny wpływ na właściwości gleby pod uprawę warzyw
Wpływ pracowników świadczących usługi na zrównoważone zarządzanie glebą
Współpraca producentów opon z ILVO

Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 2
(listopad 2020)
Czy przewożenie gleby to właściwe rozwiązanie dla Norwegii, kiedy grunty rolne podlegają zabudowie?
EJP SOIL to szansa dla Hiszpanii na wzmocnienie badań gleb rolniczych
Łączenie danych glebowych i polityki zarządzania rolnictwem
Wyzwanie dla Europy: jak połączyć wiedzę naukową z praktykami zrównoważonego zarządzania, by stworzyć rolnictwo inteligentne klimatycznie
Zrównoważone gospodarowanie glebami na Litwie z politycznego punktu widzenia

Link do newslettera w języku angielskim
NEWSLETTER NR 1
(maj 2020)
Link do newslettera w języku angielskim

Pliki do pobrania

Projekt realizowany jest ze środków European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL  w ramach konkursów HORYZONT2020 

Horizon 2020


Aktualności

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content