Projekt EJP-Soil

EJP SOIL Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL

EJP SOIL logo

Oficjalna strona projektu:  https://ejpsoil.eu

Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak:

 1. bezpieczeństwo żywności i wody,
 2. zrównoważona produkcja rolna,
 3. dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian;
 4. dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby,
 5. ochrona różnorodności biologicznej i
 6. zdrowie ludzi.

European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL jest programem ogłoszonym w ramach konkursów HORYZONT2020, w którym Komisja Europejska dofinansowuje działania krajowe. W projekcie biorą udział instytucje naukowe (Programme Managers), powołane przez jednostki państwowe (Programme Owners) dysponujące środkami na realizację badań o glebach. W przypadku Polski rolę Programme Owner pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Programme Manager – IUNG-PIB w Puławach. W realizację projektu jest zaangażowanych 26 instytucji z 24 krajów europejskich. Warunkiem uzyskania projektu EJP SOIL było zagwarantowanie przez instytucje krajowe wydatkowania połowy środków finansowych. Integralną częścią projektu EJP SOIL jest krajowy program pn. “Participation of Poland in the assessment of agricultural soils on the European scale” finansowany przez MRiRW. Całkowity budżet projektu EJP SOIL wynosi 80 mln EUR.


Materiały z konferencji dot. projektu EJP-SOIL i ochrony gleb z dn. 11 grudnia 2020 r.


Zapraszamy do biblioteki krajowej projektu EJP SOIL dostępnej na stronie:
https://projects.au.dk/ejpsoil/knowledge-sharing-platform/ejp-soil-library/ejp-soil-national-libraries/biblioteka-krajowa-polska/

EJP SOIL Biblioteka krajowa

Zasubskrybuj newsletter EJP-SOIL >> https://projects.au.dk/ejpsoil

Pliki do pobrania:

Projekt realizowany jest ze środków European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP SOIL  w ramach konkursów HORYZONT2020 

EU logo
Horizon 2020


 • Warsztaty 18 maja 2021 r. „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”
  Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktach nawozowych powstałych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.
 • Seminarium NUTRIMAN – 6 maja 2021. Zagospodarowanie odpadów z gosp. rolnych i przemysłu rolno-spożywczego
  Głównym celem warsztatów zatytułowanych ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I NOWE TRENDY W ICH UNIESZKODLIWIANIU jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o regulacjach prawnych i wymogach bezpieczeństwa w stosowaniu odpadowych materiałów w rolnictwie.
 • Warsztaty w ramach projektu ∑OMMIT – 23 kwietnia 2021
  Projekt ∑OMMIT wspólnie z ISPRA zaprasza w dniu 23.04.2021 r. na warsztaty „Agriculture, Forests and other land use (AFOLU) GHG inventory: soil’s carbon stock changes and non CO2 emissions. OVERVIEW OF THE IPCC METHODOLOGY”.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content