Projekt CiNURGi „Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region” –  „Obieg zamknięty biogenów dla zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”

Projekt CiNURGi „Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region” –  „Obieg zamknięty biogenów dla zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”, finansowany jest przez UE w ramach programu „INTEREG Baltic Sea Region”. Celem projektu jest powiązanie biogospodarki opartej na odzysku składników pokarmowych z gospodarką o obiegu zamkniętym dla regionu Morza Bałtyckiego. Zostanie to osiągnięte poprzez wykorzystanie synergii między wykorzystaniem strumieni zasobów biomasy pochodzących ze źródeł rolniczych, komunalnych i przemysłowych, oraz poprzez stworzenie produktów nawozowych, które będą dostępne dla rolników. Projekt CiNURGi będzie również opracowywać i promować standardy bezpiecznego i zrównoważonego recyklingu biogenów, zalecenia  polityczne, oraz zwiększy akceptację produktów RNF (Recycled Nutrient Fertilizers) i wpłynie na rozwój rynku produktów nawozowych. Projekt wspiera nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (CEAP), strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), oraz regionalną strategię HELCOM w zakresie recyklingu składników pokarmowych i Bałtycki Plan Działania (BSAP). CiNURGi angażuje 25 partnerów z wszystkich krajów zlewiska Morza Bałtyckiego (SE, PL, FI, DK, DE, LV, LT, EST). Całkowity budżet tego 3-letniego projektu wynosi 6,5 mln EUR. IUNG-PIB jest liderem zadania A 2.3 „Podniesienie poziomu akceptacji nawozów typu RNF (Recycled Nutrient Fertilizer)”, gdzie realizowane będą doświadczenia polowe z nawozami RNF, oraz przygotowane zostaną zalecenia polityczne, które pomogą w rozwoju rynku takich produktów.

Więcej informacji dostępne jest na stronie projektu https://interreg-baltic.eu/project/cinurgi/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content