Projekt CiNURGi „Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region” –  „Obieg zamknięty biogenów dla zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”

Projekt CiNURGi „Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region” –  „Obieg zamknięty biogenów dla zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego”, finansowany jest przez UE w ramach programu „INTEREG Baltic Sea Region”. Celem projektu jest powiązanie biogospodarki opartej na odzysku składników pokarmowych z gospodarką o obiegu zamkniętym dla regionu Morza Bałtyckiego. Zostanie to osiągnięte poprzez wykorzystanie synergii między wykorzystaniem strumieni zasobów biomasy pochodzących ze źródeł rolniczych, komunalnych i przemysłowych, oraz poprzez stworzenie produktów nawozowych, które będą dostępne dla rolników. Projekt CiNURGi będzie również opracowywać i promować standardy bezpiecznego i zrównoważonego recyklingu biogenów, zalecenia  polityczne, oraz zwiększy akceptację produktów RNF (Recycled Nutrient Fertilizers) i wpłynie na rozwój rynku produktów nawozowych. Projekt wspiera nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (CEAP), strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), oraz regionalną strategię HELCOM w zakresie recyklingu składników pokarmowych i Bałtycki Plan Działania (BSAP). CiNURGi angażuje 25 partnerów z wszystkich krajów zlewiska Morza Bałtyckiego (SE, PL, FI, DK, DE, LV, LT, EST). Całkowity budżet tego 3-letniego projektu wynosi 6,5 mln EUR. IUNG-PIB jest liderem zadania A 2.3 „Podniesienie poziomu akceptacji nawozów typu RNF (Recycled Nutrient Fertilizer)”, gdzie realizowane będą doświadczenia polowe z nawozami RNF, oraz przygotowane zostaną zalecenia polityczne, które pomogą w rozwoju rynku takich produktów.

Więcej informacji dostępne jest na stronie projektu https://interreg-baltic.eu/project/cinurgi/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content