Konferencja w ramach projektu KIK/25

Konferencja zorganizowana w ramach projektu KIK/25

08.10.16 W dniach 27-28.09.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem  „Biodiversity conservation on farmlands at crossroads” zorganizowana w ramach projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”.

Konferencja dotyczyła głównie oceny stanu, a także tendencji w ochronie różnorodności biologicznej w europejskim krajobrazie rolniczym.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Instytutu prof. Wiesław Oleszek, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele Biura Szwajcarskiego: Pan Guido Beltrani – Dyrektor Biura Szwajcarskiego w Polsce oraz Pan Krzysztof Kaczmarek, przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej i Instytucji Pośredniczącej – Pani Urszula Demidziuk, Pani Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Pan Maciej Posłuszny – opiekun projektu.

Podczas konferencji wygłoszono 16 referatów, w tym sześć zawierających wstępne wyniki badań w projekcie KIK/25. Zaprezentowano również 46 posterów. Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet materiałów promocyjnych, wśród których znalazł się „Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych Sprzyjających Bioróżnorodności” – jedno z najważniejszych opracowań projektowych oraz zestaw 6 filmów edukacyjnych zrealizowanych przez TVP Lublin przy współpracy ekspertów zewnętrznych, jak również zespołu realizującego projekt KIK/25.

Po konferencji w dniu 28.09.2016 r. wyjazdem terenowym w Dolinę Wieprza rozpoczęły się warsztaty „European Agri-Environment Schemes Best Practice and future of the CAP” organizowane przez partnera projektu KIK/25 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Warsztaty odbywały się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i trwały do 01.10.2016 r.

Podczas warsztatów dyskutowano nowatorskie podejścia we wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych w  Unii Europejskiej oraz omawiano przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Ważnym elementem warsztatów były sesje plenerowe, które odbyły się w okolicach Nałęczowa oraz Poleskiego Parku Narodowego.

Łącznie w konferencji i warsztatach wzięło udział 177 osób, w tym 46 gości zagranicznych m.in. ze Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch, Litwy i Słowacji.

Link o konferencji na antenie TVP

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/kik2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/kik2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/kik3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/kik3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/kik4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/kik4m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content