Ogłoszenie o sprzedaży ruchomych składników majątku RZD IUNG-PIB w Żelisławkach

Pałac w Żelisławkach

Żelisławki , dnia 18.10.2021r. OGŁOSZENIE Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki Ul. Pałacowa 2   , 83-032 Żelisławki Ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego Na sprzedaż ruchomych składników  majątku Nazwa i siedziba sprzedającego: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy –Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki ul. Pałacowa 2, 83-032 […]

Stan upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB za VII 2021

Informacja o stanie upraw za miesiąc lipiec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.
Pomimo niewielkiego opóźnienia w początkowym okresie sezonu wegetacyjnego żniwa są obecnie zaawansowane we wszystkich RZD. W niektórych Zakładach zbiory rzepaku i zbóż są już na ukończeniu.

Informacja za miesiąc styczeń i luty z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Miesiące styczeń i luty są okresem o minimalnym obciążeniu pod względem wykonywanych prac polowych w produkcji roślinnej. Natomiast w większości RZD ten czas jest efektywnie wykorzystywany na bieżące prace i przygotowania do nowego sezonu wiosennego. W gospodarstwach czas zimy jest przeznaczony głównie na prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie dokonuje się zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, sprzedaży zboża oraz przygotowania materiału siewnego. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych.

Informacja za miesiąc listopad i grudzień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Obraz wyróżniający

W miesiącu listopadzie zakończono zbiory plonów upraw późno schodzących z pola takich jak kukurydza i buraki cukrowe oraz zbiór owoców w sadach. Ponadto przeprowadzono zabiegi agrotechniczne związane z uprawą oraz siewem zbóż ozimych po przedplonach późno schodzących z pola. Miesiąc grudzień był czasem przeznaczonym głównie na prace konserwatorskie i remontowe maszyn oraz przygotowaniem do nowego sezonu wiosennego.