Siew buraków cukrowych

Informacja o stanie upraw za miesiąc marzec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Miesiące marzec był okresem o dużym zaawansowaniu prac agrotechnicznych w produkcji roślinnej. Postęp prac polowych był związany z położeniem geograficznym poszczególnych Zakładów oraz ich warunkami środowiskowymi. Natomiast w większości RZD ten czas był efektywnie wykorzystywany na nawożenie ozimin i wysiew roślin jarych.

RZD Baborówko. W miesiącu marcu odnotowano spadki temperatur do minus 6.4°C, a średnia temperatura dobowa wynosiła 4,2°C. Opady w okresie pierwszego kwartału wynosiły ok. 102 mm. Pomimo niewielkiej pokrywy śnieżnej i okresowo występujących znacznych spadków temperatur zarówno pszenica ozima jak i rzepak ozimy przezimowały w 100%. Przed ruszeniem wegetacji w pierwszych dniach marca wysiano I dawkę azotu pod rośliny ozime. W porównaniu do roku ubiegłego wiosenna wegetacja ozimin była opóźniona o około dwa tygodnie. Gdy temperatura powietrza wzrosła wykonano opryski herbicydami w rzepaku a w czasie dużego nalotu szkodników chowacza będzie zastosowany zabieg insektycydowy. Wysiane już zostały nawozy fosforowe i potasowe pod jęczmień jary i kukurydzę. W III dekadzie marca zasiano 15,5 ha jęczmienia jarego, który będzie przeznaczony, jako reprodukcja materiału siewnego dla centrali nasiennej. Od 23 marca rozpoczęto pomiary wilgotności gleby w ramach projektu „Monitoring suszy”.

RZD Błonie-Topola. Miesiąc marzec upłynął w zakładzie pod znakiem rozpoczęcia wiosennych prac polowych. Na początku miesiąca dzięki korzystnym warunkom rozsiano nawóz azotowy pod zboża ozime. Ogólny stan zbóż ozimych po okresie zimowym ocenić należy na bardzo dobry. Zboża przezimowały i są dobrze rozkrzewione i tylko w niewielkim stopniu są porażone przez choroby grzybowe. Miesiąc marzec to również czas wiosennych zasiewów. Na powierzchni 9 ha zasiana została pszenica jara, natomiast pod koniec miesiąca rozpoczęły się siewy buraków cukrowych. W bieżącym roku buraki cukrowe zasiane zostaną na powierzchni ok. 48 ha. Warto podkreślić fakt, że w tym roku gleba cechuje się dobrym uwilgotnieniem, co jest szczególnie ważne dla prawidłowych wschodów buraka cukrowego. Warunki pogodowe w regionie były w marcu bardzo zmienne. Początek miesiąca był typowo zimowy a minimalna temperatura, jaką odnotowano wyniosła minus 4,7°C. W końcowym okresie miesiąca była już typowo wiosenna aura z maksymalną temperaturą sięgającą do 21°C.

RZD Borusowa. W czasie zimy na polach występowała duża pokrywa śnieżna i w okresie bardzo niskich temperatur szkody mrozowe w uprawach nie wystąpiły. Ogólnie można stwierdzić, że oziminy dobrze przezimowały i stan zarówno pszenicy ozimej jak i rzepaku ozimego jest bardzo dobry. W marcu wykonano zasilenie azotem pszenicy oraz rzepaku ozimego. Pełne ruszenie wegetacji nastąpiło pod koniec marca. Dzięki sprzyjającej aurze 31 marca rozpoczęto siewy buraków cukrowych.

RZD Grabów. Wzrost temperatur na początku marca przyspieszył zakończenie okresu zimowego. Prace polowe rozpoczęte zostały w połowie marca wywożeniem obornika na pola pod kukurydzę. Aplikację I dawki azotu na oziminy rozpoczęto w trzeciej dekadzie marca. Po okresie utrudnień z powodu dużej wilgotności gleby udało się ją dokończyć zarówno w produkcji jak i na doświadczeniach. Zastosowano nawóz azotowo-siarkowy w formie roztworu RSM-S 26. Niestety nie na wszystkie pola udało się go zaaplikować, ponieważ było jeszcze dość mokro, na niektóre pola trzeba z tym zabiegiem trochę poczekać. Natomiast wykonano wszystkie zabiegi związane z nawożeniem łąk i pastwisk oraz przeprowadzono włókowanie pielęgnacyjne mające na celu między innymi rozrzucenia kretowisk. Pod koniec marca przystąpiono do wysiewu nawozów mineralnych pod zboża jare.

RZD Kępa-Puławy. Miesiąc marzec upłynął w zakładzie na rozpoczęciu wiosennych prac agrotechnicznych. Dzięki korzystnym warunkom wysiano I dawkę azotu pod zboża ozime i rzepak ozimy. Dokonano również siewu zbóż jarych i rzepaku jarego głównie na potrzeby doświadczalne. Drzewa jabłoni w sadzie są już po pierwszym zabiegu fungicydowym. Natomiast w chmielu dokonuje się odorywania karp, który jest pierwszym zabiegiem wiosennym. Ze względu na niesprzyjającą pogodę nie udało się zastosować wszystkich zabiegów chemicznych, a siew buraków cukrowych zaplanowany jest na miesiąc kwiecień.

RZD Werbkowice. W miesiącu marcu rozpoczęto prace agrotechniczne polegające na przygotowaniu pól pod zasiewy wiosenne mieszanek zbożowo-strączkowych, pszenicy jarej oraz buraków cukrowych. Zastosowano już I dawkę azotu pod pszenicę ozimą. Ponadto usunięto obornik z obór po okresie zimowym i zastosowano go na pole pod zasiewy buraków cukrowych. W trzeciej dekadzie marca rozpoczęto siew mieszanek zbożowo-strączkowych na powierzchni 8,30 ha. Pod koniec miesiąca zasiano pszenicę jarą na powierzchni 41,20 ha.

RZD Wielichowo. Stan roślin po zimie jest ogólnie dostateczny. Na początku miesiąca marca zasiewy ozime zasilano nawozami azotowymi. Po kilku dniach z temperaturami dodatnimi nastąpiło załamanie pogody i wystąpiły temperatury ujemne dochodzące nawet do minus 8,5ºC, co utrudniało prace polowe. Wykonano wstępne prace polowe pod uprawy jare polegające na usunięciu kamieni i bronowaniu. Ponadto przeprowadzono uprawę przedsiewną na polu pod owies i zasiano go 25 marca. Pod koniec miesiąca na części upraw roślin ozimych zastosowano nawożenie RSM oraz saletrą amonową, jako drugą dawkę. Ponadto dokonano siewu pszenicy jarej na doświadczeniach. Miesiąc marzec był miesiącem chłodnym (ok. 20 dni z temperaturą ujemną) oraz suchym (tylko 18 mm opadów atmosferycznych). Silne wiatry przesuszały glebę, a na polu z owsem wystąpiła erozja wietrzna odkrywając część nasion, a niektóre nadmiernie zasypując ziemią.

RZD Wierzbno. W miesiącu marcu odnotowano spadki temperatur do minus 8.5°C, a średnia temperatura dobowa wynosiła 4,0°C. Opady w tym okresie wynosiły niecałe 20 mm. Małe opady jednak nie przyczyniły się do pogorszenia warunków wilgotnościowych w glebach ze względu na obfite opady w miesiącach poprzednich tj. stycznia i lutego, które były na poziomie około 32 mm. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne siewy owsa rozpoczęły się już 3 marca. Z uwagi na podmokłe podłoże jednego z pól zostało ono zasiane dopiero 26 marca. Pomimo tak dużych różnic w terminach siewu wschody na wszystkich polach są w podobnej fazie rozwoju, ponieważ owies zasiany wcześniej nie wschodził z uwagi na zbyt niskie temperatury. Ponadto pierwsza dawka nawozów azotowych została wysiana z dwutygodniowym opóźnieniem z uwagi na opóźniony terminy ich dostawy oraz niesprzyjające warunki pogodowe. Groch został zasiany w odpowiednim terminie agrotechnicznym, czyli ok. 9 marca i już są widoczne wschody. Pierwszy zabieg herbicydowy na chwasty został już wykonany, a kolejny będzie wykonany po ich ponownym wystąpieniu. Przy sprzyjającej pogodzie będą wykonane opryski antywylegaczami, które zostaną zaaplikowane wraz z dokarmianiem dolistnym. W przyszłym miesiącu planowane jest zasilenie zbóż ozimych druga dawką azotu oraz wykonie oprysków zbóż ozimych przeciw chorobom grzybowym.

RZD Żelisławki. Miesiąc marzec upłynął w zakładzie pod znakiem rozpoczęcia wiosennych prac agrotechnicznych. Dzięki korzystnym warunkom rozpoczęto w zakładzie nawożenie azotowe rzepaku i zbóż ozimych. Ponadto na zaplanowanym areale zasiany już został owies i groch. W III dekadzie marca rozpoczęto siew jęczmienia jarego. Ze względu na złe przezimowanie pszenżyta ozimego na powierzchni około 20 ha będzie trzeba przesiać je jęczmieniem jarym. Niesprzyjająca aura pogodowa spowodowała przesunięcie siewu buraka cukrowego na okres I dekady kwietnia.

RZD „JASTKÓW” Sp. z o. o. Na początku miesiąca kontynuowano w spółce prace związane z przygotowaniem przewodników roślin chmielu. Wywożono na jego plantacje kompost wyprodukowany w gospodarstwie z masy zielonej pochodzącej z roślin ubiegłorocznego chmielu. W drugiej połowie marca, gdy warunki pogodowe pozwoliły na prowadzenie prac na plantacjach zostały wykonane naprawy konstrukcji chmielników. Szczególnie dużego nakładu pracy wymagała plantacja o tradycyjnej drewnianej konstrukcji, której około 0,5 ha zostało zniszczone podczas gwałtownej nawałnicy w sierpniu 2020 roku. Niewielkie bieżące naprawy zostały wykonane także na plantacjach chmielu o konstrukcji kompozytowej w ramach usług związanych z realizowanym projektem. W I dekadzie marca wysiano pierwszą dawkę nawozów azotowych na zboża ozime. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych pracownicy spółki wykonywali remonty maszyn i urządzeń.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content