Obraz wyróżniający

Informacja za miesiąc listopad i grudzień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

W miesiącu listopadzie zakończono zbiory plonów upraw późno schodzących z pola takich jak kukurydza i buraki cukrowe oraz zbiór owoców w sadach. Ponadto przeprowadzono zabiegi agrotechniczne związane z uprawą oraz siewem zbóż ozimych po przedplonach późno schodzących z pola. Miesiąc grudzień był czasem przeznaczonym głównie na prace konserwatorskie i remontowe maszyn oraz przygotowaniem do nowego sezonu wiosennego.

RZD Baborówko. W miesiącu listopadzie zakończono zbiór kukurydzy na ziarno. Do końca zbiorów utrzymała się dość wysoka wilgotność ziarna, która niezależnie od pola i odmiany wynosiła od 32 do 34%. Po zbiorze kukurydzy wykonano niezbędne zabiegi agrotechniczne tj. uprawę gleby broną talerzową a na jednym z pól wykonano orkę zimową. W III dekadzie listopada wyhamowała wegetacja rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. Związane to było ze znacznym spadkiem temperatur dobowych. W nocy występowały już pierwsze przymrozki, a w dzień temperatura wynosiła jedynie kilka stopni powyżej 0o C. Stworzyło to warunki do łagodnego przejścia roślin w stan spoczynku zimowego.

RZD Błonie-Topola. W miesiącu listopadzie została wykonana orka zimowa po zebranej wcześniej kukurydzy na ziarno. Miesiące listopad i grudzień to również czas przygotowania i sprzedaży pszenicy ozimej.

RZD Borusowa. W listopadzie przeprowadzono zbiór buraków cukrowych kombajnem firmy Holmer z powierzchni 48,5 ha. W krótkim czasie po wykopkach buraki zostały wywiezione do cukrowni. Łączny zbiór to 2907 ton, który w przeliczeniu daje średni plon 60 ton/ha. W tym roku polaryzacja cukru była dość wysoka ok. 16,35%. Bezpośrednio po zbiorze buraków wykonano wysiew nawozów i orkę oraz siew pszenicy ozimej. W sumie zostało zasiane 41,7 ha rzepaku ozimego i 124,1 ha pszenicy ozimej. Stan zasiewów jest bardzo dobry. W ostatnich miesiącach została również wykonana cała zaplanowana orka zimowa. Na polu przeznaczonym pod buraki cukrowe przyorano także wysiany wcześniej poplon. Wszystkie prace polowe w tym sezonie zostały całkowicie zakończone.

RZD Grabów. W listopadzie opady były niewielkie, ponieważ spadło 9,9 mm deszczu przy średniej dla tego miesiąca wynoszącej 39 mm. Gleba nadmiernie uwilgotniona we wcześniejszym okresie zaczęła powracać do normy. Pozwoliło to wykonać zaległe zabiegi herbicydowe w oziminach i w doświadczeniach z rzepakiem. Na polach przeznaczonych do siewu roślin jarych zakończone zostały orki zimowe. Z końcem listopada prace polowe w Zakładzie zostały całkowicie zakończone. Natomiast miesiąc grudzień był to okres prowadzonych porządków w obejściu Zakładu, remontów maszyn, ich mycia i konserwacji oraz garażowania w pomieszczeniach zadaszonych. Ponadto do końca roku zaplanowane jest rozliczenie z realizowanych w 2020 roku doświadczeń. W RZD Garbów przeprowadzonych zostało około 60 doświadczeń, które zajęły powierzchnię około 24 ha. Dokumentacja z pól doświadczalnych opracowywana jest w formie arkuszy dokumentacyjnych i przesłana w formie elektronicznej i papierowej do autorów doświadczeń.

RZD Kępa-Puławy. W miesiącu listopadzie został wykonany zbiór buraków cukrowych. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym cały areał po zbiorze został obsiany pszenicą ozimą. Ponadto zostały wykonane wszystkie prace agrotechniczne. Miesiąc listopad i grudzień to okres prowadzonych porządków w obejściu Zakładu oraz remontów i konserwacji maszyn. Był to również czas na rozpoczęcie prac remontowych budynków.

RZD Werbkowice. Zebrano kukurydzę na paszę LKS (Liesch Kolben Schrot) z powierzchni 45 ha i uzyskano plon 21,7 t/ha, z czego 30% to osadka i liście okrywające. W rezultacie uzyskano plon ziarna na poziomie 15,2 t/ha przy wilgotności ziarna ok. 30%. Zbiór buraków cukrowych zakończono dopiero w miesiącu grudniu 20.12.2020 i uzyskano średni plon 49 t/ha przy polaryzacji cukru 14,3%. Plony były zróżnicowane i na glebach organicznych (torfowych) plon był niższy 45 t/ha przy polaryzacji 13,9%. Natomiast na glebach o podłożu lessowym uzyskano plon 53 t/ha przy polaryzacji 14,7% cukru. Zboża ozime rozwijają się prawidłowo i wegetacja nie została jeszcze całkowicie przerwana.

RZD Wielichowo. W miesiącu listopadzie zakończono prace polowe polegające na wykonaniu orek zimowych pod uprawy roślin jarych: buraki cukrowe, owies, len, gorczycę. Wykonano dokumentacje doświadczeń polowych. Natomiast w grudniu dokonano sprzedaży 300 ton żyta oraz rozpoczęto prace konserwacyjno-naprawcze sprzętu i urządzeń. Stan zbóż jest w miarę zadowalający z wyjątkiem pszenżyta i żyta, na których w znacznym stopniu wystąpiły choroby grzybowe. W dalszym ciągu występuje pogłębiający się niedobór wody. W miesiącu listopadzie było tylko 11,1 mm opadu, a w miesiącu grudniu niewiele ponad 2,4 mm.

RZD Wierzbno. W miesiącu listopadzie zakończono wszystkie prace polowe polegające na wykonaniu orek zimowych pod uprawy zbóż jarych i kukurydzy. Zboża ozime wyglądają dobrze i charakteryzują się lepszym rozkrzewieniem niż w roku ubiegłym. Spowodowane jest to sprzyjającymi warunkami pogodowym i zastosowaniem dodatkowej dawki azotu. Miesiąc listopad i grudzień to okres prowadzonych porządków w obejściu Zakładu i remontów maszyn. Ponadto był to również czas przygotowania do wiosny oraz skupienia się głównie na pracach remontowych budynków.

RZD Żelisławki. W miesiącu listopadzie zakończono wszystkie prace polowe. Zbiór buraków cukrowych dokonano dopiero na początku grudnia 5-6.12.2020 z uwagi na zaplanowany późny terminu odstawy 20-21.12.2020 do Cukrowni w Malborku. Plon był wysoki i wynosił średnio 68 ton z hektara przy średniej polaryzacji cukru 16,7%. Miesiąc listopad i grudzień to okres prowadzonych porządków na terenie Zakładu oraz remontów i konserwacji maszyn. Był to również czas na rozpoczęcie prac remontowych budynków.

RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. Listopad był okresem, w którym pracownicy spółki wykonywali prace konserwacyjne i naprawcze na plantacjach chmielu. Rozebrana została konstrukcja jednego chmielnika, naprawiano konstrukcje drewniane uszkodzone podczas nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu. Ponadto były realizowane prace związane ze sprzedażą surowca chmielowego wyprodukowanego w tym sezonie. Łączna ilość szyszek chmielowych wyprodukowanych w spółce w 2020 roku wynosiła 422 dt i był to zbiór bardzo dobry. Stan zasianych ozimin jest dobry, rośliny są zdrowe, choć niezbyt silnie rozkrzewione. W listopadzie zakończył się także proces certyfikacji GLOBAL G.A.P., któremu poddało się nasze gospodarstwo w zakresie produkcji chmielu. Certyfikat został przyznany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland dla surowca wyprodukowanego na innowacyjnych plantacjach. Zostało to zrealizowane dzięki dużej transformacji i dostosowaniu się do wymogów systemu jakości całej spółki, jako producenta chmielu. Certyfikat ten dla surowca chmielowego został przyznany po raz pierwszy w Europie. W grudniu korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych kontynuowano prace naprawcze i konserwacyjne konstrukcji chmielników.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content