Wapnowanie pól - ciągnik

Informacja o stanie upraw za miesiąc wrzesień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Dzięki opadom deszczu w końcu sierpnia wschody rzepaku były szybkie i równomierne na polu na którym wykonano orkę siewną i nieco wolniejsze w przypadku pól uprawianych bezorkowo. W fazie 2-4 liści rzepaku ozimego zastosowano herbicydy na chwasty jedno i dwuliścienne oraz samosiewy zbóż. Kilka dni później (faza 4-6 liści) zastosowano preparaty skracające oraz insektycydy ze względu na duże nasilenie śmietki kapuścianej. Na polu po rzepaku ozimym wykonano orkę z wałem ugniatającym i zasiano ok. 17 ha pszenicy ozimej.  Suma opadów we wrześniu wyniosła 35,3 mm a od początku roku do końca września tylko ok. 310 mm.

RZD Błonie-Topola. Warunki pogodowe we wrześniu obfitowały w bardzo zmienną pogodę. Początek miesiąca to typowo letnia aura z maksymalną temperaturą sięgającą 27 °C. Natomiast koniec września charakteryzował się przewagą chłodniejszych dni i nocnymi spadkami temperatury do 2,3 °C. Wrzesień był miesiącem ze stosunkowo niewielką liczba opadów wynoszą zaledwie 23 mm.Prace prowadzone w pierwszej połowie września koncentrowały się w dużej mierze na czyszczeniu i zaprawianiu materiału siewnego oraz przygotowaniu maszyn do siewów pszenicy ozimej. Wykonano również orkę pod pierwsze zasiewy pszenicy.

Siew pszenicy ozimej rozpoczął się w Błoniu 20 września. Termin ten jest optymalnym początkiem siewów dla Polski centralnej. Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły zasianie 40 ha pszenicy w przeciągu 3 dni.

23 września rozpoczęto zbiór buraków cukrowych jednak ze względu na problemy techniczne w Cukrowni Dobrzelin odbiór surowca będzie miał miejsce w pierwszych dniach października. Stąd też nie są jeszcze znane wyniki plonowania i polaryzacji. Na polach gdzie uprawiano buraki cukrowe wykonane zostały zabiegi wapnowania, rozsiewania nawozów oraz przeprowadzona została płytka uprawa agregatem. Tak przygotowane stanowiska obsiane zostaną pszenicą ozimą. Uprawa pszenicy po burakach prowadzona jest w RZD Błonie bez wykonywania orki zimowej. Taki sposób uprawy sprawdził się w ubiegłym roku i pokazał, że pszenica siana w ten sposób plonuje równie dobrze jak ta siana w sposób tradycyjny z orką.

RZD Borusowa. Pierwsza dekada września to dalszy ciąg żniw pszenicy ozimej. W dniach 6,7,8,9.09.21 przeprowadzono w Zakładzie pokazowy zbiór kombajnem NEW HOLLAND CX780 o szerokości kosy 5,5 metra. Tym sposobem została zebrana pszenica z powierzchni 34 ha. Ze względu na warunki pogodowe żniwa zakończono 12 września i trwały one prawie dwa miesiące. Jednocześnie wykonywane były prace uprawowe tj. orka i doprawianie gleby pod siew poplonu i rzepaku. Bardzo duża wilgotność gleby powoduje zwiększone wydatki na paliwo i robociznę. Na polach zastosowano odpowiednie nawożenie. Zasiano 33,2 ha rzepaku, jednocześnie wykonując zabieg herbicydowy. Po zasianiu rzepaku przystąpiono do prac związanych z zasiewem pszenicy ozimej. Wysiew nawozów, orka oraz doprawianie gleb przeprowadzano stopniowo. Wysiewany jest materiał własny po uprzednim zaprawieniu.

 RZD Grabów. Wrzesień pod względem przebiegu warunków pogodowych był bardzo zróżnicowany. Opady wystąpiły głównie na przełomie 2 i 3 dekady miesiąca. Ich intensywność była na tyle duża, że norma z wielolecia podobnie jak w poprzednich miesiącach została przekroczona (60,5/47,0 mm). Pierwsza połowa miesiąca była sucha i ciepła. Pola w miarę obeschły i udało się dokończyć zaległe prace z poprzedniego miesiąca, głównie był to zbiór słomy i wykonanie zabiegów pożniwnych na polach produkcyjnych. Zasiany został rzepak ozimy na doświadczeniach oraz zebrane zostały poletka doświadczalne z bobikiem i łubinem wąskolistnym.

Niestety pogoda nieco pokrzyżowała nasze plany co do zbioru kukurydzy na kiszonkę, którą planowaliśmy zbierać na przełomie 2 i 3 dekady miesiąca. Zbiory zostały przesunięte o tydzień i chociaż pola wykazywały jeszcze zbyt duże uwilgotnienie to udało się ją zebrać w ciągu 2 dni. Zebrane zostało 1000 t zielonej masy z 21 ha. Również w 3 dekadzie rozpoczęliśmy przygotowanie pól pod siew ozimin (orka, siew nawozów), oraz udało się w niewielkiej części na polach meliorowanych zasiać pszenicę i pszenżyto. Koniec miesiąca cechował się ponownie opadami deszczu (ok. 12 mm).

RZD Kępa-Puławy. RZD Kępa jest w trakcie kopania buraków w Sadłowicach, w gospodarstwie Osiny odstawa buraków zgodnie z umową nastąpi w listopadzie. Trwa pełnia zbioru owoców w sadach. Zakończono zbiory chmielu. Niestety mimo wcześniejszych optymistycznych prognoz, plon w odniesieniu do roku ubiegłego, jest niższy od zakładanego. Również jego jakość jest nie najlepsza. Główną przyczyna spadku plonu i jego jakości w przypadku niektórych odmian chmielu, była stagnująca od lipca na polach woda.

Z planowanych 120 ha rzepaku ozimego zasiane zostało 26 ha z których 20 musi być zlikwidowane. Przyczyną był opad 50 mm deszczu w dzień po siewie i 1/3 nasion zalanych wodą nie wzeszła. Pozostały obszar pola nie mógł być ochroniony ze względu na brak możliwości wjazdu. Kapryśna aura sprawiła, że dopiero w ostatniej dekadzie miesiąca wystąpiło 3 dni z pogodą pozwalającą na uprawę i siewy zbóż ozimych. Z dużym niepokojem obserwowany jest gwałtowny wzrost cen artykułów do produkcji rolnej.

RZD Werbkowice. W miesiącu wrześniu zakończono zbiór słomy (niekorzystne warunki pogodowe).  W przypadku buraka cukrowego stan roślin jest dobry. W celu zwiększenia polaryzacji zastosowano również dokarmienie szybko działającymi nawozami potasowymi, oraz zawierającymi Na. Rośliny kukurydzy są rozwinięte prawidłowo Stan plantacji wygląda dobrze, mimo niskich temperatur rośliny w dalszym stopniu są zielone. Wypas krów na pastwiskach trwa nadal, rozpoczęto również zbór sianokiszonki oraz siana. Suma opadów w m-c wrześniu dla Werbkowic wynosiła 48,2 mm. Na terenach RZD odbyły się dożynki gmino-parafialne. Dożynki zgromadziły bardzo wielu uczestników.

RZD Wielichowo. Wrzesień w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był miesiącem wytężonej pracy. Żniwa zakończono omłotem lnu. Wykonano orki pod przyszłe zasiewy zbóż ozimych tj. żyta, jęczmienia, pszenżyta. W związku z wysokimi cenami zbóż materiał siewny zakład w dużej mierze wykonał we własnym zakresie. Zasiano jęczmień ozimy, żyto hybrydowe oraz część żyta populacyjnego. Niestety w związku z awariami wszystkich trzech ciągników nie wykonano wszystkich orek, upraw i siewu żyta ozimego.

RZD Wierzbno. We wrześniu zakończono orki i nawożenie przedsiewne.

Obecnie trwają prace związane z siewem żyta populacyjnego, hybrydowego i pszenżyta którego zakończenie planowane jest na 6 października. Warunki pogodowe do siewów były sprzyjające – niewielkie opady deszczu nie utrudniały samego procesu siewu i zarazem zapobiegły przesuszeniu gleby. Pola zasiane w pierwszej kolejności już się zazieleniły i za około 10 dni będzie czas na zastosowanie oprysku przeciw chwastom. Pod koniec października planowane jest rozpoczęcie orek zimowych pod zboża jare, po uprzednim zastosowaniu wapna.

RZD Żelisławki. Wrzesień to czas intensywnych prac związanych z przygotowaniem gleby do siewów zbóż ozimych, nawożeniem przedsiewnym i samym siewem. Prace przebiegały dość sprawnie, przerywane były tylko krótkotrwałymi lecz intensywnymi opadami deszczu. 8 września zakończono siew rzepaku, którego zasiano 120 ha. 15 września rozpoczęto siewy zbóż ozimych , które trwały do końca miesiąca. Zasiano 120 ha żyta, 150 ha pszenicy oraz 20 ha pszenżyta. Do zasiania pozostał areał 50 ha po zazielenieniach.

RZD „JASTKÓW” Wrzesień był w Spółce miesiącem w całości poświęconym zbiorom i wstępnej obróbce surowca chmielowego. Uprawa chmielu jest dominującą działalnością przedsiębiorstwa, obecnie zajmuje areał około 24 ha i systematycznie się rozwija w kierunku zwiększania powierzchni i doskonalenia jakości. Cały miesiąc trwały chmielowe żniwa, w ich trakcie w Spółce przeprowadzono dwa zewnętrzne audyty: Global G.A.P. oraz Integrowana Produkcja Chmielu.

Przebieg pogody w sierpniu i wrześniu, wyjątkowo duża ilość opadów deszczu (ponad 400 mm w ciągu 6 tygodni), rozlewiska wody na plantacjach utrzymujące się przez wiele tygodni negatywnie wpłynęły na stan roślin, kondycję szyszek chmielowych oraz zbiory chmielu.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content