Informacja za miesiąc styczeń i luty z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Miesiące styczeń i luty są okresem o minimalnym obciążeniu pod względem wykonywanych prac polowych w produkcji roślinnej. Natomiast w większości RZD ten czas jest efektywnie wykorzystywany na bieżące prace i przygotowania do nowego sezonu wiosennego. W gospodarstwach czas zimy jest przeznaczony głównie na prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie dokonuje się zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, sprzedaży zboża oraz przygotowania materiału siewnego. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych.

RZD Baborówko. W styczniu i lutym prowadzone były niezbędne naprawy maszyn i ciągników przed nadchodzącym nowym sezonem wegetacyjnym zaczynającym się zazwyczaj w marcu. W lutym pobrano już próby glebowe na oznaczenie azotu mineralnego w glebie. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów do obliczenia pierwszej dawki azotu.

RZD Błonie-Topola. Styczeń i luty były pierwszymi od lat prawdziwie zimowymi miesiącami. Minimalna temperatura, jaką odnotowano w styczniu to -22,6°C, a w lutym było to -16,6°C. Pomimo niskich temperatur zboża przezimowały dobrze ze względu na dużą pokrywę śnieżną, która zalegała na polach. Obfite opady śniegu wniosły do gleby sporą ilość wody, a lokalnie na polach pojawiły się zastoiska wodne. Można przypuszczać, że warunki takie wpłyną na opóźnienie wiosennego siewu zbóż jarych, jak również na zastosowanie pierwszej dawki nawozów azotowych. Ponadto miesiące zimowe to tradycyjnie czas poświęcony na bieżące naprawy maszyn i urządzeń oraz przygotowania do sezonu wiosennego. W styczniu została przygotowana i sprzedana kukurydza na ziarno. Pomimo zimowych warunków w miesiącu lutym udało się wykorzystać okienko pogodowe i rozsiać na polach obsianych pszenicą ozimą wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający potas, a także magnez, siarkę i sód.

RZD Borusowa. Miesiące styczeń i luty były okresem w którym odnotowano najniższe temperatury dochodzące do -20ºC. Na polach występowała duża pokrywa śnieżna i w okresie występowania niskich temperatur szkody mrozowe w uprawach nie powinny wystąpić. W pierwszej połowie lutego została sprzedana pszenica do PZZ Kraków.

RZD Grabów. Pierwsze dwa zimowe miesiące br. nie odbiegały od przeciętnych warunków pogodowych z wielolecia. Pomimo obfitych opadów śniegu, które wystąpiły pod koniec stycznia, występowały również dni z ujemnymi temperaturami dochodzącymi nawet do -20°C. Aura taka w gospodarstwie prowadzącym chów zwierząt powodowała duże utrudnienia. Obfite opady śniegu niesione z wiatrem zasypują silosy z kiszonką kukurydzianą i młótem, a niskie temperatury powodowały zamarzanie wody w poidłach. W gospodarstwie czas zimy skupiał się na remontach maszyn i pomieszczeń socjalnych oraz biurowych. W tym okresie dokonano także zakupu nawozów mineralnych, sprzedaży zboża oraz przygotowaniu materiału siewnego. Po wyliczeniu zapotrzebowania na materiał siewny nadwyżkę wyczyszczonego zboża przeznacza się na sprzedaż okolicznym rolnikom. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych. Przyjmowane są nowe zlecenia na doświadczenia, analizowane z autorami i dostosowywane plany tych doświadczeń do możliwości i wielkości posiadanych maszyn w gospodarstwie. Ten okres roku o pozornie mniejszym obciążeniu pracami i obowiązkami przebiegał w Zakładzie w bardzo szybkim tempie.

RZD Kępa-Puławy. Styczeń i luty br. przebiegały pod znakiem śnieżnej i dość mroźnej zimowej pogody. W porównaniu do kilku ostatnich lat na polach występowała dość gruba pokrywa śnieżna. Z końcem lutego śnieg stopniał, a większość wody z roztopów nie wsiąkała w glebę tworząc na polach zastoiska, co nie pozwala na wykonanie jakichkolwiek prac polowych. W zakładzie czas zimowy skupiał się na pracach porządkowych. Ponadto zostały usuwane stare drzewa w sadzie. Stan ozimin wygląda na ogół dobrze i zarówno zboża oraz rzepak na tą chwilę nie wykazują ujemnych skutków przezimowania. Z powodu głęboko zmarzniętej ziemi i ujemnych temperatur w nocy, jeszcze nie ruszyła wegetacja.

RZD Werbkowice. W miesiącach stycznia i lutegow zakładzieprzystąpiono do prac naprawczych maszyn oraz remontu pomieszczeń. W okresie dużych opadów śniegu wykonywano usługi odpłatnego odśnieżania dróg gminnych. Duże spadki temperatury w/w okresie nie spowodowały zagrożenia dla roślin ozimych ze względu na utrzymującą się okrywę śnieżną. Pod koniec miesiąca lutego powolna odwilż nie spowodowała powodzi, a wystąpiły tylko nieliczne podtopienia łąk.W styczniu rozliczono wydajność stada krów za 2020 rok, która kształtowała się na poziomie 8400 l/rok. Ponadto zwiększono ilość pasz energetycznych w dawce pokarmowej dla krów mlecznych ze względu na spadek temperatur do -250C oraz na system ich utrzymania. Wycielenia odbywały się bez zakłóceń nawet przy niskich temperaturach.

RZD Wielichowo. W związku z okresem zimowym wystąpiła temperatura do minus 20ºC i dość silnym wiatrem wschodnim bez okrywy śnieżnej. Okrywa śnieżna ok. 3 cm występowała tylko w lutym i przez okres 10 dni. Ogólnie opad wody był bardzo mały i wyniósł tylko 63 mm. Poziom wód gruntowych jest ciągle bardzo niski.

RZD Wierzbno. Miesiące styczeń i luty w Zakładzie zostały spożytkowane na prace remontowe parku maszynowego oraz przygotowanie materiału siewnego. Początek roku w naszym regionie był wyjątkowo mroźny z temperaturami sięgającymi do -17°C. Pomimo tak niskich temperatur, a dzięki zalegającej pokrywie śnieżnej zboża przetrwały ten trudny okres i możemy ocenić ich stan przezimowania, jako bardzo dobry. Z uwagi na panujące dogodne warunki atmosferyczne planujemy rozpocząć siewy zbóż jarych na początku marca.

RZD Żelisławki. W zimowych miesiącach stycznia i lutego odnotowano najniższe temperatury dochodzące do -20ºC. Pokrywa śniegu wynosiła ok. 30-40 cm i zalegała na polach przez okres 40 dni. W gospodarstwie zostały zakończone przeglądy oraz remonty sprzętu i w pełnej gotowości oczekują na rozpoczęcie prac polowych w nowym sezonie wegetacyjnym.

RZD „JASTKÓW” w spółce. styczeń i luty br. przebiegły pod znakiem śnieżnej i dość mroźnej zimowej pogody. W porównaniu do kilku ostatnich lat na naszych polach obserwowaliśmy dość grubą pokrywę śnieżną. Z końcem lutego śnieg stopniał, a większość wody z roztopów nie wsiąkała w glebę tworząc na polach zastoiska. Dzięki temu można zakładać, że wilgotność gleby ulegnie poprawie. Tradycyjnie okres zimowy w spółce przeznaczony był na przygotowanie przewodników roślin chmielu. W technologii integrowanej produkcji stosujemy przewodniki z drutu miękkiego stalowego, który należy przyciąć na właściwą długość i dostosować do zawieszenia wiosną na plantacji chmielu. Poza tymi pracami wykonywane były drobne naprawy sprzętu rolniczego.

Materiał przygotowany przez: Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content