Stan upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB za VII 2021

Informacja o stanie upraw za miesiąc lipiec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Pomimo niewielkiego opóźnienia w początkowym okresie sezonu wegetacyjnego żniwa są obecnie zaawansowane we wszystkich RZD. W niektórych Zakładach zbiory rzepaku i zbóż są już na ukończeniu.

RZD Baborówko

W miesiącu lipcu warunki wilgotnościowe dla zasiewów były mało sprzyjające. Suma opadów za czerwiec i lipiec dla rejonu wyniosła 40 mm. Jest to jedna z najniższych wartości zarejestrowanych w ciągu ostatnich 50-lat. Niedobór opadów przy wyższych od średniej wieloletniej temperaturach powietrza spowodował przyspieszone dojrzewanie rzepaku i zbóż oraz ograniczył wegetację kukurydzy. W trzeciej dekadzie lipca rozpoczęto zbiór rzepaku ozimego oraz jęczmienia jarego i częściowo pszenicy ozimej. W każdej z upraw stwierdzono niższe plony niż w latach poprzednich. Średni plon dla rzepaku ozimego wynosił około 3,1 t/ha, natomiast dla jęczmienia jarego ok. 3,5 t/ha, a pszenicy ozimej w zależności od stanowiska od 4,5 do 6,0 t/ha. Ze względu na permanentny niedobór opadów deszczu niepokojące są prognozy plonów dla zasiewów kukurydzy.

RZD Błonie-Topola

Miesiąc lipiec to tradycyjnie czas na żniwa, które w tym roku rozpoczęły się 24 lipca. Tegoroczny okres żniw charakteryzuje się dość dużą zmiennością pogody, a padający często deszcz skutecznie utrudnia pracę i uniemożliwia ich zakończenie. Wstępne prognozy dotyczące plonowania pszenicy ozimej wykazują, że tegoroczne zbiory będą nieco niższe. Wysokie temperatury sięgające 36ºC oraz niedobór opadów w fazie nalewania ziarna negatywnie wpłynęły na plonowaniu pszenicy. Zbierane ziarno jest drobniejsze niż w ubiegłym roku i charakteryzuje się też mniejszym wyrównaniem. Natomiast parametry jakościowe są na wysokim poziomie, ponieważ zawartość białka wynosi 15%, a glutenu 40%.

RZD Borusowa

Miesiąc lipiec charakteryzował się bardzo dynamiczną i zmienną pogodą. Upalne dni przeplatały się z częstymi ulewnymi opadami deszczu. Trudnością organizacyjną było wykonanie zabiegów chemicznych takich jak desykacja rzepaku oraz zabiegi przeciwko chorobom w uprawie buraka cukrowego. Burzowe deszcze oraz silny wiatr na części pól pszenicy ozimej przyczyniły się do częściowego jej wylegania. W ostatnich dniach lipca dopiero zaczęto zbiór rzepaku, który jest utrudniony ze względu na pogodę. Występujące przelotne opady deszczu dezorganizują i przedłużają jego zbiór. Następnym gatunkiem zaplanowanym do zbioru jest pszenica ozima.

RZD Grabów

W I połowie miesiąca lipca przygotowano maszyny i pomieszczenia magazynowe do nadchodzących żniw. Fala upałów, które wystąpiły w lipcu znacznie przyspieszyły dojrzewanie roślin. Żniwa rozpoczęły się 27 lipca zbiorem rzepaku z poletek doświadczalnych. W następnej kolejności zbierany był groch, a po nim jęczmień jary. Na koniec lipca zbiory zbóż na poletkach doświadczalnych i w produkcji były wykonane w 40%. Wstępne wyniki z doświadczeń zwłaszcza z rzepakiem i grochem wykazują niezbyt wysoki plon. Związane jest to głównie z falą nawałnic deszczu i opadów gradu, które przeszły pod koniec czerwca. Z pól produkcyjnych zebrane pszenżyto ozime, które wydało plon 5,25 t/ha, natomiast jęczmień jary plonował na poziomie 4,0 – 4,5 t/ha.

RZD Kępa-Puławy

Miesiąc lipiec charakteryzował się bardzo dynamiczną i zmienną pogodą. Upalne dni przeplatały się z bardzo częstymi ulewnymi opadami deszczu. Burzowe deszcze oraz silny wiatr na niektórych polach przyczynił się do częściowego ich wylegania. Ponadto występuje wtórne zachwaszczenie, a szczególnie chwastnicy i rdestu powojowego. Trudnością organizacyjną było wykonanie zabiegów chemicznych w ochronie chmielu. Prace żniwne rozpoczęły się, ale były przerywane intensywnymi opadami deszczu. Dokonano już zbioru rzepaku oraz rozpoczęto zbiory zbóż, które są utrudnione ze względu na pogodę. Występujące przelotne opady deszczu dezorganizują prace.

RZD Werbkowice

Miesiąc lipiec charakteryzował się bardzo dynamiczną i zmienną pogodą, gdzie występowały zarówno bardzo wysokie temperatury jak również ulewy i burze. Wysokie temperatury nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi roślin ze względu na utratę turgoru oraz brak nalewania ziarna u zbóż. Rośliną, która łagodnie zniosła upały i nie ograniczała wzrostu i rozwoju była kukurydza. W uprawie buraka cukrowego w celu ograniczenia skutków wysokich temperatur zastosowano preparaty ograniczające utratę turgoru i poprawiające zdrowotność roślin. Zboża ozime oraz jare znacząco przyśpieszyły dojrzewanie roślin. Wysokie temperatury spowodowały również ograniczenie w wydajności mlecznej krów. Z tego względu nastąpiły zmiany czasu ich wypasu, który odbywał się w godzinach porannych oraz późnym popołudniem i nocą. Zastosowano zamgławianie pomieszczeń w celu ograniczenia stresu cieplnego zwierząt. W miesiącu lipcu odbyły się praktyki 2 studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Porozumienie z UP w Lublinie). Tematem praktyk było zapoznanie się z hodowlą i chowem różnych gatunków zwierząt. Rozpoczęła się również praktyka studentki z UP we Wrocławiu, kierunek Agrobiznes. Tematem praktyki było zapoznanie się z produkcją roślinną, zwierzęcą i rachunkową gospodarstwa rolnego.

RZD Wielichowo

W miesiącu lipcu wystąpiły dwukrotnie dość duże i ulewne deszcze powodujące wyleganie zbóż oraz wystąpienie wtórnego zachwaszczenia, a szczególnie chwastnicy i rdestu powojowego. Ponadto częste, choć niewielkie opady deszczu utrudniały zbiór zbóż. Dokonano zbioru jęczmienia ozimego uzyskując średni plon 7 ton z hektara oraz części pól pszenicy ozimej, pszenżyta i rozpoczęto zbiór żyta ozimego. Brak odpowiednio wysokiej temperatury i duże nasycenie powietrza wilgocią powoduje dużą wilgotność ziarna. Po zbiorze zbóż zastosowano nawozy mineralne i wykonano podorywki pożniwne a na części pól zasiano poplony ścierniskowe.

RZD Wierzbno

Żniwa rozpoczęły się w tym roku o około tydzień później niż zwykle. Częste opady deszczu i okresowo niskie temperatury bardzo utrudniają tegoroczne zbiory i trudno przewidzieć, kiedy nastąpi ich zakończenie. Na koniec lipca pozostało do zebrania około 120 ha zasiewów. Dotychczas udało się zebrać groch, który plonował na poziomie 3,3 t/h oraz częściowo żyto populacyjne, które plonuje nieco lepiej niż w latach poprzednich a maksymalny tegoroczny plon to 3,95 t/ha. Pozostały jeszcze do zbioru owies i pszenżyto.

RZD Żelisławki

W miesiącu lipcu wystąpiły dość duże i ulewne deszczena poziomie 120 mm. Opady te poprawiły głównie wzrost i rozwój plantacji buraka cukrowego. W zakładzie poczyniono przygotowania do żniw (czyszczenie i dezynfekcja magazynów). Prace żniwne rozpoczęły się 26 lipca, ale były przerywane codziennymi niewielkimi opadami deszczu.

RZD „JASTKÓW”

Spółka z o.o. Miesiąc lipiec był w regionie bardzo suchym i wyjątkowo gorącym. Zboża, których łan był rzadszy  wykształciły długie, ładne kłosy, co pozwalało prognozować dobry plon. Występujące lipcowe niedobory opadów oraz długotrwałe upały spowodowały, że ziarno niemal zasychało w kłosach i jest bardzo drobne. Chmiel mimo braku deszczu w lipcu radził sobie znacznie lepiej, rośliny są dobrze wykształcone i rozpoczęły intensywne kwitnienie. W tym okresie wegetacyjnym nie wystąpiły burze i nawałnice, które przechodziły niemal przez cały kraj i w związku z tym plantacje chmielu przetrwały w dobrej kondycji.

Materiał przygotowany przez: Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content