Uczestnicy obchodów 100-lecia RZD Błonie-Topola

Spotkanie Dyrekcji IUNG-PIB w Puławach z Rolniczymi Zakładami Doświadczalnymi IUNG-PIB w dniach 05-06.10.2023

W dniach 05 – 06.10.2023 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie robocze Dyrekcji Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z Dyrektorami i Głównymi Księgowymi Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (RZD) – będących integralną częścią IUNG-PIB. Dyrekcja Instytutu wizytowała Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB w Błoniu-Topoli. Okolicznością szczególną wizyty w Błoniu Topoli były obchody 100–lecia utworzenia Zakładu oraz wstępne podsumowanie wyników gospodarczych wszystkich Rolniczych Zakładów Doświadczalnych za rok 2023.

Podczas sesji terenowej Dyrektor RZD Michał Wardziński zapoznał uczestników z infrastrukturą i parkiem maszynowym oraz przedstawił perspektywy rozwoju  i unowocześniania RZD Błonie-Topola w ramach rozwiązań organizacyjno – technicznych. W Zakładzie prócz bardzo dobrych plonów w bieżącym roku, jednym z bardziej  znaczących i strategicznych elementów dla funkcjonowania RZD Błonie-Topola jest ukończenie inwestycji w postaci dwóch silosów zbożowych typu lejowego o pojemności 100 ton każdy. Dyr. Wardziński uważa, że istniejąca obecnie baza magazynowa dla zbóż, całkowicie zaspokoi potrzeby Zakładu i pozwoli na bardziej elastyczną politykę sprzedaży plonów w dostosowaniu do aktualnie panujących warunków cenowych na rynku.

Siewy ozimin wykonano w optymalnych terminach, gleba na polach uprawnych jest właściwie uwilgotniona i wschody roślin ozimych są zadowalające, a wszystko to dzięki prowadzeniu prac uprawowych w sposób wzorcowy i zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi oraz zasadami dobrych praktyk rolniczych, w których wiodącą rolę odgrywa wprowadzanie na coraz szerszą skalę bezorkowej uprawy roli. Potwierdzeniem  tych ocen są wysokie plony uzyskane w roku 2023, mimo panującej okresowo suszy. Intensywnym wzrostem wykazuje się powierzchnia poplonu ścierniskowego w postaci mieszanki o składzie gatunkowym rzodkwi oleistej i facelii.

Odrębnie odbyło się robocze spotkanie Głównych Księgowych RZD z Główną Księgową IUNG-PIB Panią mgr Joanną Wiącek. Spotkanie główne otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor Instytutu. Podziękował uczestnikom za całoroczny trud i osiągnięte wyniki produkcyjne w roku 2023, zapewniając o pełnym wsparciu Dyrekcji dla dalszych działań RZD zmierzających do zwiększenia ekonomicznej efektywności produkcji rolnej w kolejnych latach. W kolejnym punkcie spotkania prof. dr hab. Mariusz Matyka, Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. Naukowych przedstawił wykład pt. „Podsumowanie 2023. Planowane działania w 2024 r. Perspektywy IUNG-PIB”. W trakcie swojego wystąpienia, prof. dr hab. Mariusz Matyka omówił wstępne wyniki produkcyjne RZD w 2023 r.

Po wystąpieniach Dyrekcji Instytutu, każdy z Dyrektorów RZD otrzymał głos i dokonał omówienia bieżącej sytuacji w zarządzanym RZD. Przeszkodami determinującymi plony w bieżącym roku, była panująca bardzo zmienna i dynamiczna pogoda. Po raz kolejny w 2023 r. wystąpił niekorzystny klimatyczny bilans wodny który spowodował utrzymywanie się suszy rolniczej na wielu obszarach pól uprawnych, szczególnie na glebach lekkich. Wystąpiła również wysoka presja do  porażenie upraw przez choroby i szkodniki. Kolejny rok silne wiatry wiejące w okresie wiosennym, szczególnie na polach o glebach lekkich, powodowały mechaniczne uszkadzanie roślin lub nawet ich zasypywanie. Spotkanie było platformą do wzajemnej wymiany doświadczeń, wskazania wspólnych metod i możliwości podniesienia efektywności produkcji rolniczej w Zakładach w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej oraz wypracowania metod i sposobów dalszego zminimalizowania kosztów produkcji rolnej.

W sesji wieczornej Dyrektor RZD Błonie Topola przedstawił wykład i prezentację multimedialną pt.: „Zarys historii i działalności RZD Błonie Topola w latach 1923 – 2023”, obrazującą rys historyczny począwszy od powołania pierwszych struktur dzisiejszego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Błonie Topola.

Dyrekcja IUNG-PIB życząc Zakładowi sukcesów w dalszej działalności, w uznaniu zasług i wkładu pracy dla dotychczasowej działalności Zakładu, uhonorowała Zakład pamiątkowym grawerem.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content