Inauguracyjne CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

Rada Naukowa 2021 - 2025 inauguracja

17 listopada 2021 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, będące jednocześnie inauguracyjnym posiedzeniem Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor  IUNG-PIB, wręczając wraz z Panią Magdaleną Maciejewską – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW  akty powołania oraz wyboru na członków Rady Naukowej IUNG-PIB. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu.

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2021

Posiedzenie Rady Naukowej czerwiec 2021

  SKŁAD RADY NAUKOWEJ(kadencja 2017-2021) 1. Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki IUNG-PIB Puławy 2. Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy 3. Dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy 4. Prof. dr hab. Tadeusz Filipek UP Lublin 5. Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy 6. Prof. dr hab. Adam Harasim IUNG-PIB […]