Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Barbary Moniuszko-Szajwaj

Dyrektor i Rada Naukowa
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

w Puławach

zawiadamiają
że w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 900 w trybie zdalnym 
za pośrednictwem aplikacji ZOOM
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Barbary Moniuszko-Szajwaj

z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo,
pt. Saponiny z korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.) – budowa chemiczna, oznaczanie ilościowe i aktywność biologiczna

Link do wideokonferencji: https://zoom.us/j/92991386309
Identyfikator wideokonferencji: 929 9138 6309
Hasło: 873169


Promotor:  prof. dr hab. Anna Stochmal – IUNG-PIB w Puławach

Recenzenci:  prof. dr hab. Piotr Kachlicki – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
dr hab. Anna Szakiel, prof. UW – Uniwersytet Warszawski


Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Oddziale Biblioteki Rolniczej w Puławach, ul. Czartoryskich 8.
Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie internetowej IUNG-PIB, w zakładce „Rada Naukowa” https://www.iung.pl/o-instytucie/rada-naukowa/postepowania/postepowania-doktorskie/

Obrona odbędzie się na posiedzeniu Komisji Doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link umożliwiający uczestnictwo w publicznej obronie z możliwością zadawania pytań zostanie udostępniony na stronie https://www.iung.pl w dniu obrony.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content