Rada Naukowa 2021 - 2025 inauguracja

Inauguracyjne CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025

17 listopada 2021 roku w Sali Kongresowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego miało miejsce CCLXXVI posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, będące jednocześnie inauguracyjnym posiedzeniem Rady Naukowej IUNG-PIB kadencji 2021 – 2025. Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor  IUNG-PIB, wręczając wraz z Panią Magdaleną Maciejewską – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW  akty powołania oraz wyboru na członków Rady Naukowej IUNG-PIB. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu. Złotym medalem za długoletnią służbę, nadanym na mocy postanowienia Prezydenta RP, została odznaczona dr Urszula Skomra, a srebrnym medalem za długoletnią służbę – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB. Dr Marcin Przybyś został odznaczony Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. W dalszej części posiedzenia dr hab. Jerzy Żuchowski odebrał z rąk Dyrektora IUNG-PIB dyplom doktora habilitowanego nauk rolniczych.

W dalszej części obrad poprowadzonej przez prof. dr hab. Jerzego Księżaka pozytywnie zaopiniowano Regulamin Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję 2021-2025 oraz dokonano wyboru Przewodniczącego RN, Zastępców, Sekretarza, członów Prezydium oraz przewodniczących i członków Komisji Rady Naukowej.

Miło nam poinformować, iż Przewodniczącym Rady Naukowej kadencji 2021 – 2025 został prof. dr hab. Artur Zdunek z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Na zastępców przewodniczącego zostali wybrani dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB oraz prof. dr hab. Janusz Podleśny. Na funkcję Sekretarza RN w kadencji 2021-2025 została wybrana dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB, a członkami Prezydium RN zostali prof. dr hab. Barbara Kołodziej oraz prof. dr hab. Jerzy Grabiński. Przewodniczenie Komisji d/s Rozwoju Kadry Naukowej powierzono prof. dr hab. Grażynie Podolskiej, Przewodniczącym Komisji d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu został dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB, a Przewodniczącym Komisji d/s Ekonomiczno-Finansowych – prof. dr hab. Jerzy Księżak.

Posiedzenie Rady Naukowej zakończyła prezentacja przedstawiona przez prof. dr hab. Wiesława Oleszka, Dyrektora IUNG-PIB, dotycząca informacji na temat działalności i roli Instytutu w badaniach rolniczych oraz bieżącej sytuacji Instytutu.

RADA NAUKOWA IUNG-PIB

KADENCJA 2021–2025

1mgr Mateusz BalcerowiczKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2mgr Nina Dobrzyńska                                  MRiRW Warszawa
3dr hab. Beata Feledyn–SzewczykIUNG-PIB
4dr hab. Anna GałązkaIUNG-PIB
5dr hab. Jerzy GrabińskiIUNG-PIB
6prof. dr hab. Dariusz JaskulskiPolitechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
7dr hab. Krzysztof JończykIUNG-PIB
8prof. dr hab. Mohamed Hazem KalajiSGGW Warszawa
9mgr Hubert KardaszINTERMAG sp. z o.o. w Olkuszu
10prof. dr hab. Barbara KołodziejUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
11dr Monika KowalikIUNG-PIB
12dr hab. Jerzy KozyraIUNG-PIB
13prof. dr hab. Jerzy KsiężakIUNG-PIB
14prof. dr hab. Cezary KwiatkowskiUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
15prof. dr hab. Wojciech LipińskiKrajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
16dr Anna NieróbcaIUNG-PIB
17prof. dr hab. Roman NiżnikowskiSGGW Warszawa
18prof. dr hab. Janusz PodleśnyIUNG-PIB
19prof. dr hab. Grażyna PodolskaIUNG-PIB
20mgr Bogdan PomianekMRiRW Warszawa
21dr hab. Rafał PudełkoIUNG-PIB
22dr hab. Grzegorz SiebielecIUNG-PIB 
23dr Henryk SkórnickiCentrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu
24dr hab. Janusz SmagaczIUNG-PIB
25prof. dr hab. Piotr SobiczewskiInstytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
26dr hab. Jarosław StalengaIUNG-PIB
27prof. dr hab. Mariusz StolarskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
28prof. dr hab. Tomasz StuczyńskiKUL w Lublinie
29dr hab. Alicja SułekIUNG-PIB 
30prof. dr hab. Artur Zdunek Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Lublin

Przedstawiciel Ministra Edukacji i Nauki

na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 2  ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 1, 4-11 i 17-20.

1. dr inż. Arkadiusz Białek

Członkowie Dyrekcji IUNG-PIB

na podstawie art. 30, ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach,
o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 12-14.

prof. dr hab. Teresa Doroszewska
prof. dr hab. Mariusz Matyka
prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Prezydium

prof. dr hab. Artur Zdunekprzewodniczący Rady Naukowej
dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIBzastępca Przewodniczącego RN
prof. dr hab. Janusz Podleśnyzastępca Przewodniczącego RN
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIBsekretarz RN
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIBczłonek Prezydium RN
prof. dr hab. Barbara Kołodziejczłonek Prezydium RN

Komisja d/s Rozwoju Kadry Naukowej

prof. dr hab. Grażyna Podolskaprzewodniczący
dr hab. Rafał Pudełkoczłonek
prof. dr hab. Dariusz Jaskulski członek
prof. dr hab. Cezary Kwiatkowskiczłonek
dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIBczłonek

Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu

dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIBprzewodniczący
prof. dr hab. Barbara Kołodziejczłonek
dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIBczłonek
mgr Bogdan Pomianekczłonek
dr Henryk Skórnicki członek

Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych             

prof. dr hab. Jerzy Księżakprzewodniczący
dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIBczłonek
dr hab. Krzysztof Jończyk, prof. IUNG-PIBczłonek
dr Monika Kowalikczłonek
dr Anna Nieróbcaczłonek

            

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content